Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

Kom tijdig in actie en voorkom dat uw premiekortingen vervallen

Vanaf 1 januari 2018 kunt u subsidies – loonkostenvoordelen (LKV’s) – krijgen voor het aannemen van mensen die een bepaalde uitkering ontvangen of voor een werknemer die u na 104 weken ziekte in een passende functie wilt laten werken.

Deze LKV’s vervangen de premiekortingen die u tot en met 2017 kreeg voor het in dienst nemen of houden van deze mensen. Bestond het dienstverband met deze werknemers nog op 1 januari 2018 en is de maximale duur van de premiekortingen nog niet verstreken? Of had u eind 2017 iemand in dienst genomen, voor wie recht op premiekorting bestond maar die korting is nog niet toegepast? In die gevallen kon u de premiekortingen voor de resterende duur laten omzetten in de LKV’s 2018. Daarvoor moest u o.a. de premiekortingen juist en tijdig verwerken in de laatste loonaangifte 2017 en de LKV’s in de loonaangiften 2018. Op basis van deze loonaangiften worden de LKV’s 2018 vastgesteld. Aangezien u van de premiekortingen tot en met 2017 geen overzicht zult ontvangen, moet u zelf onderzoeken of er in het laatste loontijdvak van 2017 recht op premiekortingen bestond. U kunt correcties in de loonaangiften nog tot en met 1 mei 2018 (laten) insturen. Als er uitvoeringsproblemen ontstaan, kan de Minister van SZW deze termijn met maximaal twee maanden verlengen. Is uw recht op LKV’s definitief vastgesteld, dan ontvangt u de LKV’s in 2019.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief