Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

Controleer en corrigeer tijdig inkomensgegevens voor het LIV 2017

Sinds 1 januari 2017 kunt u het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) krijgen voor werknemers in de laagste inkomensgroepen die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt. Het LIV 2017 wordt vastgesteld op grond van de inkomensgegevens in de loonaangiften over 2017.

Medio maart jl. heeft de Belastingdienst u geïnformeerd over de inkomensgegevens 2017 die zijn gebruikt voor de vaststelling van het LIV. Ook in dit geval heeft u tot 1 mei 2018 de tijd om deze gegevens te (laten) controleren en eventuele fouten te corrigeren via correctieberichten op de loonaangiften. Vanaf 1 mei 2018 kan dit niet meer.

Let op

Geeft u onjuiste of onvolledige gegevens aan in de loonaangiften, dan heeft dat niet alleen direct gevolgen voor het LIV. Dit leidt ook tot een boete van € 1.319 per verzuim per werknemer.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief