Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

Bereid u voor op de nieuwe privacyregels bij arbeidsrelaties

Privacy en het beschermen van gegevens van uw werknemers zijn belangrijke thema’s voor u in 2018. Op 25 mei 2018 treden namelijk de nieuwe privacyregels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking.

Er zijn allerlei nieuwe regels voor het bewaren en gebruiken van de persoonsgegevens van uw werknemers. Denk bijvoorbeeld aan:

  • wat er wel en niet in het personeelsdossier mag zitten en welke rechten uw werknemers hebben ten aanzien van hun dossier;
  • of, en welke gegevens u mag delen met anderen;
  • hoe u moet omgaan met de privacy van een zieke werknemer;
  • de regels voor cameratoezicht, het maken van geluidsopnames en e-mailtoezicht?
  • het opstellen van beleid voor uw medewerkers over hoe zij met de privacygegevens van uw werknemers moeten omgaan?
  • het opstellen van een procedure voor de meldplicht bij een datalek, zowel in het geval uw werknemer een datalek veroorzaakt, als in het geval er bij een datalek gegevens van uw werknemers betrokken zijn.

De juiste omgang met de privacy en de gegevens van uw werknemers wordt van groot belang. Een onjuiste omgang hiermee leidt niet alleen tot problemen in de arbeidsverhouding met uw werknemers maar ook tot imagoschade. Maar er hangen u ook flinke boetes boven het hoofd als u niet voldoet aan de nieuwe privacyregels van de AVG. Schakel daarom een deskundige in om te laten beoordelen wat u moet doen en wanneer u in actie moet komen om tijdig AVG-proof te zijn.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief