Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

Aanvraagtermijn compensatieregeling ZEZ bevallen onderneemsters start 15 mei 2018!

Vorig jaar augustus berichtten wij u dat het UWV onderneemsters moet compenseren die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008. In die periode bestond er namelijk – ten onrechte – geen regeling voor zwangerschaps- en bevallingsuitkeringen voor vrouwen die anders werkten dan in loondienst.

De gemiddelde compensatie bedraagt 90% van het wettelijk minimumloon per dag over 2017 (inclusief vakantiegeld) tot ongeveer € 5.600 bruto per persoon. Was u in de genoemde periode onderneemster en bent u in deze periode bevallen, dan kunt u vanaf 15 mei 2018 een formulier downloaden via de website van het UWV om de compensatie aan te vragen. Uw aanvraag moet uiterlijk op 30 september 2018 binnen zijn bij het UWV. Aanvragen die later binnenkomen worden niet meer in behandeling genomen. Wees er dus op tijd bij!

Let op

De compensatie telt mee bij het bepalen van het (gezins-)inkomen en kan daardoor onder meer gevolgen hebben voor de toeslagen. Om die reden is ervoor gekozen om de compensatie door het UWV te laten betalen in het eerste kwartaal van 2019. U kunt dan tijdig uw extra inkomsten doorgeven aan de Belastingdienst.

Vanaf 4 juni 2008 ZEZ-uitkering

Op 4 juni 2008 is de Wet zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen (Wet ZEZ) in werking getreden. Zwangere onderneemsters hebben sindsdien recht op een zwangerschaps- en bevallingsuitkering gedurende zestien weken.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief