Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

De informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien u niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

Leermakers accountants & belastingadviseurs staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.


The information contained in this communication is confidential and may be legally privileged. It is intended solely for the use of the individual or entity to whom it is adressed and others authorised to receive it. If you are not the intended recipient you are hereby : notified that any disclosure, copying, distribution or taking any action with respect to the content of this information is strictly prohibited and may be unlawful, and : kindly requested to inform the sender immediately and destroy any copies.

Leermakers accountants & belastingadviseurs does neither accept any responsibility and/or liability for the improper and incomplete transmission of the information contained in this communication nor for any delay in its receipt.


Onder de naam Leermakers accountants & belastingadviseurs in voorgaande tekst wordt bedoeld de besloten vennootschap Leermakers Accountants & Belastingadviseurs B.V. te Hilvarenbeek, KvK 18015064.

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief