Vrijthof 25, Hilvarenbeek
Postbus 53, 5080 AB, Hilvarenbeek
Tel: (013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl www.leermakersacc.nl

We hebben voor u een aantal maatregelen door het kabinet en relevante nieuwsberichten verzameld, waarmee u de gevolgen van de corona crisis kunt beperken. Houdt u voor verdere berichtgeving de volgende sites ook in de gaten:

Ziet u door de bomen het bos niet meer? Voor een duidelijk overzicht van alle tips en maatregelen die u als ondernemer kunt treffen bij overheden, belastingdienst, banken en gemeenten, verwijzen wij u graag naar de checklist van de Kamer van Koophandel.

 


NIEUWS

 

»  8 april – ondernemers aan huis hebben aanvullende verklaring nodig voor TOGS

Sommige ondernemers vallen buiten de boot bij de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) omdat ze een onderneming aan huis hebben of een afwijkende SBI-code hebben. Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat gaat in zijn Kamerbrief over uitbreiding van de noodsteun in op de situatie van die ondernemers:. Lees verder … (bron: AccountancyVanMorgen.nl)

»  8 april – Geen aparte melding betalingsonmacht meer nodig voor Vpb-ondernemingen

Het Ministerie van Financiën heeft dit besloten. De melding vervalt alleen bij rechtspersonen die onder de vennootschapbelasting vallen, mits u vanwege de coronacrisis om uitstel van betaling verzoekt voor loonheffing en/of omzetbelasting. Dit geldt zowel voor de reeds verstreken tijdvakken als voor de toekomstige tijdvakken. (bron: ffd.pleio.nl)

»  8 april – Kabinet breidt ondersteuning voor ondernemers uit

Het kabinet heeft vandaag aanvullende maatregelen genomen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Het gaat om oa. extra financiering via de Garantie Ondernemersfinanciering (GO-regeling) en specifieke kredietmogelijkheden voor start- en scale-ups. Bovendien wordt de premie voor de verruimde regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB) verlaagd en gaat de overheid leverancierskrediet herverzekeren tot twaalf miljard euro. Daarnaast krijgen meer bedrijven een eenmalige gift als tegemoetkoming: gestreefd wordt deze specifieke uitbreiding per 15 april 2020 open te stellen. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  7 april – Kabinet werkt aan garantieregeling voor leverancierskredieten

Het kabinet komt met een corona regeling waarbij de overheid garant kan staan voor kredieten die bedrijven van leveranciers krijgen. Dit om te voorkomen dat ondernemers zakken in hun zogenoemde kredietscore: kredietverzekeraars schatten in zo’n situatie de kans kleiner dat de ondernemers hun leveranciers tijdig kunnen afbetalen. Lees verder … (bron: AccountantWeek.nl)

»  6 april – Spoedwet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten klaar

Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen heeft vandaag het spoedwetsvoorstel ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ naar de Tweede Kamer gestuurd. De wet biedt een oplossing voor verhuurders en huurders waarvan het tijdelijke huurcontract afloopt tijdens deze coronacrisis. Deze contracten kunnen straks voor een tijdelijke periode verlengd worden gedurende de coronacrisis. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  3 april – Versoepeling betalingsuitstel Belastingdienst voor ondernemers

Ondernemers en zzp’ers die in de problemen komen, kunnen uitstel van betaling vragen. Deze uitstelaanvraag wordt nu eenvoudiger, geldt voor meer belastingen en het wordt makkelijker om langer dan drie maanden uitstel te krijgen. Ook wordt er een regeling getroffen voor bedrijven met een g-rekening. Hiermee wil het kabinet voor zoveel mogelijk ondernemers zorgen dat zij het met hun bedrijf kunnen volhouden. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  2 april – Verlaging gebruikelijk loon DGA vanwege corona crisis toegestaan

Als de corona crisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en aanmerkelijkbelanghouder gedurende 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Dit meldt het Forum Fiscaal Dienstverleners. Lees verder … (bron: AccountantWeek.nl)

»  1 april – Ondernemers passen hun SBI-codes op KvK aan voor noodsteun; KvK waarschuwt: heeft geen zin

Om in aanmerking te komen voor de TOGS-regeling proberen ondernemers de SBI-code van hun inschrijving bij de Kamer van Koophandel te wijzigen. De KvK waarschuwt echter dat wijzigen van die codes geen zin heeft, omdat voor de in aanmerking komende SBI-codes de peildatum van 15 maart 2020 genomen is. KvK wijst nog wel op de mogelijkheid om bij RVO bezwaar te maken op uw uitgesloten SBI-code. Lees verder … (bron: AccountancyVanMorgen.nl)

»  31 maart – Coronamaatregelen verlengd tot en met dinsdag 28 april

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  31 maart – NOW-regeling klaar, opening UWV loket verwacht rond 6 april

Om banen en inkomens van medewerkers te beschermen, is de Noodmaatregel Overbrugging t.b.v. behoud Werkgelegenheid (NOW) afgekondigd. Het betreft een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die omzetverlies lijden n.a.v. de corona crisis. De voorwaarden van deze NOW-regeling zijn vandaag bekend gemaakt. Het UWV gaat deze regeling uitvoeren en streeft ernaar dat bedrijven vanaf 6 april een aanvraag kunnen indienen. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen, kunnen dan binnen twee tot vier weken een voorschot verwachten. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  31 maart – Aanmelden van ontbrekende SBI-codes in de TOGS-regeling 

Komt u o.b.v. de SBI-code lijst niet in aanmerking voor een Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren, omdat uw SBI-code niet op de lijst staat? Dan kunt u bij Rijkdienst RVO gemotiveerd aangeven waarom uw onderneming hier wel recht op zou hebben. Rijksdienst RVO verzameld deze meldingen en laat deze sectoren door ministerie van Economische Zaken en Klimaat herbeoordelen. U kunt hier uw SBI-code aanmelden als ontbrekende SBI-code. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  30 maart – Aanvraag Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

Het is nu mogelijk om een tegemoetkoming schade COVID-19 ad € 4.000 aan te vragen bij de Rijksoverheid. De regeling kan als volgt worden aangevraagd:
1. U vraagt de tegemoetkoming zelf aan:
– bekijk of uw onderneming aan de voorwaarden voldoet
– om de aanvraag te starten logt u hier in bij de Rijksoverheid met uw DigiD code of eHerkenning

2. Wij vragen de tegemoetkoming voor u aan:
– u kunt uw relatiebeheerder per e-mail verzoeken een TOGS-aanvraag voor u te doen, samen met dit getekend machtigingsformulier

Wellicht ten overvloede willen wij vermelden wij dat u bij het indienen van een aanvraag verklaart dat u in de periode van 16 maart 2020 t/m 15 juni 2020 een omzetverlies verwacht van ten minste € 4.000 en daarnaast ten minste € 4.000 aan vaste lasten heeft. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  30 maart – Aanvraag TOGS-regeling overbelast 

Er is een enorme toeloop op rvo.nl/tegemoetkomingcorona ontstaan voor de aanvraag van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). De site van de Rijksoverheid vermeldt momenteel het volgende hierover: “Door enorme drukte zijn we helaas nog steeds beperkt bereikbaar voor aanvragen. Lukt het u niet om in te loggen of een aanvraag in te dienen? Probeer het op een later tijdstip opnieuw.” U kunt op deze site al wel snel controleren (o.b.v. uw KvK-nummer) of uw onderneming in aanmerking komt voor deze tegemoetkoming. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  28 maart – Uitbreiding TOGS-regeling: ook ondernemers non-food kunnen nu aanvragen 

Extra groepen ondernemers in de non-food-sector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS). Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft vandaag de uitbreiding bekend gemaakt van de regeling, die eerder bekend was als het Noodloket. De TOGS is specifiek bedoeld voor bedrijven die rechtstreeks worden getroffen door kabinetsmaatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  27 maart – Ondernemers getroffen sectoren kunnen nu tegemoetkoming aanvragen

Het ministerie van Economische Zaken heeft vandaag de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend. Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen. Lees verder … (bron: Rijkoverheid.nl)

»  27 maart – Tijdelijke overbruggingsregeling ook voor flexwerkers

De doelstelling van het kabinet is echt dat iedereen — mensen met een vast contract, zzp’ers, mensen met een nulurencontract — zo goed mogelijk wordt geholpen, zo laat minister Hoekstra van Financiën weten. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) is ook van toepassing op de loonkosten van werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, aldus Hoekstra. Lees verder … (bron: AccountancyVanMorgen.nl)

»  26 maart – Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO)

De Nederlandse gemeenten ontvangen uiterlijk deze week vanuit de Rijksoverheid de juiste voorwaarden voor de TOZO regeling voor ZZP’ers. Wij verwachten dan ook dat de gemeenten vanaf volgende week de juiste TOZO aanvraagformulieren (zonder de vermogens- en partnertoets) op hun website beschikbaar gaan stellen. Houdt de website van uw eigen gemeente in de gaten. Lees verder … (bron: Rijksoverheid.nl)

»  24 maart – Urencriterium blijft gelden in steunmaatregel ZZP’ers

Belangenorganisatie ZZP Nederland heeft de details van de coronanoodvoorziening voor ZZP’ers op een rijtje gezet. Daaruit blijkt dat het urencriterium van kracht blijft: alleen zelfstandigen die minimaal 1.225 uur aan hun bedrijf besteden, kunnen een aanvraag doen. Lees verder … (bron: AccountancyVanMorgen.nl)

»  20 maart – Derdenverklaring niet meer nodig bij verzoek Uitstel van betaling fiscus

Staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat de Belastingdienst, aan ondernemers die daarom vragen, meteen en ‘zonder aanvullende voorwaarden’ drie maanden uitstel van betaling geeft van loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. De eerdere vereiste voor een derdenverklaring van de accountant vervalt hiermee. Lees verder … (bron: AccountancyVanMorgen.nl)

»  19 maart – Meer details bekend en FAQ over NOW, de vervanger van Werktijdverkorting

De regeling Werktijdverkorting (WTV) is stopgezet, daarvoor in de plaats komt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), deze gaat in met terugkerende kracht vanaf 1 maart 2020. De huidige ingediende WVT aanvragen worden omgezet naar een NOW aanvraag. De nieuwe regeling wordt binnen twee weken verwacht. De regeling zal voorzien in een tegemoetkoming in de loonkosten, ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden. Tijdens deze periode soupeert de werknemer geen WW op. Lees verder … (bron: AuxiliumAdviesGroep.nl)

»  19 maart – Banken komen ondernemers tegemoet

Ook de banken zien in dat ondernemers in liquiditeitsproblemen kunnen komen en schieten ondernemers te hulp met tijdelijke maatregelen. Zo kun je inmiddels bij de grote banken een verzoek indienen voor uitstel van aflossingsverplichting. Hierna zal de bank contact met u opnemen om te beoordelen wat in uw situatie de mogelijkheden zijn.

»  17 maart – Kabinet neemt pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus uitzonderlijke economische maatregelen te nemen. Doel is om naast onze gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en grootbedrijven op te vangen. Dit pakket biedt, zo lang als nodig is, maandelijks voor miljarden euro’s aan steun. De maatregelen zorgen ervoor dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen, bieden zelfstandigen een overbrugging en maken via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden mogelijk dat geld in de bedrijven blijft. Lees verder … (bron: Rijksoverheid.nl)

»  17 maart – Gevolgen coronavirus voor reizen naar het buitenland

Reisadvies: reis alleen naar het buitenland indien noodzakelijk!
Veel landen nemen ingrijpende maatregelen om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Nieuwe maatregelen zijn niet uit te sluiten, en de situatie kan snel veranderen. Deze maatregelen hebben vergaande consequenties voor reizigers. Lees verder … (bron: NederlandWereldwijd.nl)

»  15 maart – verruiming BMKB-regeling voor ondernemers versneld opengesteld

De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel vanaf maandag 16 maart 2020 en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen. Lees verder … (bron: Rijksoverheid.nl)

»  12 maart – maatregelen tegen verspreiding coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. Lees verder … (bron: Rijksoverheid.nl)

 


17 maart 2020 Kabinetsmaatregelen Corona

 

Het kabinet heeft vandaag besloten om vanwege het coronavirus een hele reeks nieuwe economische maatregelen te nemen. Lees hier om welke maatregelen het gaat:

 1. Instellen tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten (ministerie van SZW)
  Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud(NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.
 2. Extra ondersteuning zelfstandig ondernemers (ministerie van SZW en gemeenten)
  Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage.
 3. Versoepeling uitstel van betaling belasting en verlaging boetes (Belastingdienst)
  Getroffen ondernemers kunnen eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De Belastingdienst stopt de invorderingen dan direct. Dit geldt voor de inkomsten-, vennootschaps-, loon- en omzetbelastingen (btw). Eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden betaald. Het is bovendien niet nodig meteen bewijsmateriaal mee te sturen. Daar krijgt de ondernemer langer de tijd voor. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.
 4. Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering (ministerie van EZK)
  Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties kunnen gebruik maken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling (GO). Het kabinet stelt voor het garantieplafond van de GO te verhogen van 400 miljoen naar 1,5 miljard euro. Met de GO helpt EZK zowel het MKB als grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties,  (minimaal 1,5 miljoen – maximaal 50 miljoen euro per onderneming). Het maximum per onderneming wordt tijdelijk verruimd naar 150 miljoen euro. Het Kabinet committeert zich om alle garantieruimte te verstrekken die nodig is.
 5. Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits (ministerie van EZK)
  Microkredietenverstrekker Qredits financiert en coacht een grote groep kleine en startende ondernemers, die via de bank vaak moeilijk aan financiering komen. Te denken valt aan ondernemers in de horeca, detailhandel, persoonlijke verzorging, de bouw en zakelijke dienstverlening. Qredits stelt een tijdelijke crisismaatregel open: voor kleine ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%.. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.
 6. Tijdelijk borgstelling voor land- en tuinbouwbedrijven (ministerie van LNV)
  Voor de land- en tuinbouwbedrijven komt er een tijdelijke borgstelling voor werkkapitaal onder de regeling Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL). Daarmee staat het kabinet borg voor de kredieten van agrarisch ondernemers. Het kabinet streeft ernaar om deze tijdelijke verruiming van de BL spoedig open te kunnen stellen.
 7. Overleggen over toeristenbelasting (Rijk/gemeenten) en cultuursector
  Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting. Ook is het Rijk met de cultuursector in overleg om te kunnen aansluiten bij generieke maatregelen en eventuele verbijzondering indien dat nodig is.
 8. Compensatieregeling getroffen sectoren (ministerie van EZK)
  De gezondheidsmaatregelen van het kabinet hebben enorme consequenties voor de inkomsten in een aantal sectoren in het bijzonder. Zoals bijvoorbeeld de (verplichte) sluiting van eet- en drinkgelegenheden en annuleringen in de reisbranche. Deze inkomsten kunnen bovendien moeilijk worden ingehaald wanneer het coronavirus achter de rug is. Het kabinet komt daarom met een compensatieregeling met passende maatregelen voor bedrijven in de genoemde sectoren. Deze wordt nu uitgewerkt en met spoed voorgelegd aan de Europese Commissie voor de beoordeling op (geoorloofde) staatssteun.

 

Waar kunnen ondernemers terecht?

Banken kunnen aanmeldingen voor de verruimde kredietregelingen (BMKB en GO) bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland doen, de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Ondernemers melden zich hiervoor bij hun kredietverstrekker. Voor de belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via Belastingdienst.nl/coronavirus. De regelingen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid worden zo spoedig mogelijk opengesteld.

 


12 maart 2020 Leermakers nieuwsbrief

 

Het kabinet heeft een aantal maatregelen getroffen om te voorkomen dat u als ondernemer in liquiditeitsproblemen komt door de coronacrisis. De meest recente tegemoetkomingen zijn gisteren door de staatssecretaris in een brief bekend gemaakt. Hieronder hebben we voor u een overzicht gemaakt van de getroffen hulpmaatregelen tot op dit moment.

Verlagen voorlopige aanslag
Als u een lagere winst verwacht door de coronacrisis, kunt u een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, zodat u direct minder belasting gaat betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Bijzonder verzoek om uitstel van betaling en geen boete bij te late betaling
Mocht u in liquiditeitsproblemen komen dan biedt de overheid de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als u schriftelijk motiveert dat u door het coronavirus in de problemen bent gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering direct stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om u als ondernemer tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

Werktijdverkorting
Werktijdverkorting (ook wel ‘deeltijd-WW’) is bedoeld voor bedrijven die tijdelijk geen werk meer hebben voor (een deel van) het personeel, door een bijzondere situatie die niet valt onder het normale ondernemersrisico. Het coronavirus is zo’n bijzondere situatie. Als u aan kunt tonen dat u minimaal 2 weken en naar inschatting maximaal 24 weken minstens 20% minder werkuren heeft door het coronavirus, kunt u werktijdverkorting aanvragen bij het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. Een vergunning wordt steeds voor maximaal 6 weken verleend en kan op verzoek, maximaal drie keer, worden verlengd.

Zodra de vergunning voor werktijdverkorting is toegekend, kunt u als werkgever bij het UWV een tijdelijke uitkering aanvragen voor de uren die werknemers minder kunnen werken. Het UWV zal de uitkering rechtstreeks aan u als werkgever uitbetalen, zodat u geen werknemers hoeft te ontslaan.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten
De staatssecretaris heeft aangegeven om eind maart met een tijdelijke verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten te komen. Met deze Borgstelling staat de overheid voor een gedeelte borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan hun financier (met name banken) niet genoeg zekerheid te kunnen bieden. Mocht u door het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen, dan kunt u met deze maatregel tijdelijk rekenen op gunstigere voorwaarden.

Heeft u vragen over één of meer van de hierboven genoemde maatregelen in verband met de uitbraak van het coronavirus of andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

Wederzijds in zicht

Abonneren nieuwsbrief