Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Aanmelden stikstofdifferentiatie 2017
Datum: 16-02-2017
Categorie:
 
Bij bovengemiddelde opbrengsten van suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mag extra stikstof gebruikt worden.
 
Volledig verhaal

Akkerbouwers die de afgelopen drie jaar hogere opbrengsten hebben gerealiseerd voor suikerbieten, fritesaardappelen, gerst of tarwe op klei, mogen onder voorwaarden extra stikstof gebruiken. Men kan zich hiervoor tot 15 mei aanmelden bij de RVO.

Extra stikstofnorm
De extra norm per hectare is:

 • suikerbieten: 15 kg
 • fritesaardappelen: 30 kg
 • wintertarwe: 15 kg
 • zomertarwe en wintergerst: 20 kg
 • zomergerst: 30 kg

Voorwaarden
Voor toepassing van de hogere stikstofnorm gelden de volgende voorwaarden:

 • De suikerbieten, fritesaardappelen, wintertarwe, zomertarwe, wintergerst of zomergerst worden geteeld op kleigrond. De aardappelrassen staan in Tabel 1c ‘Fritesaardappelrassen stikstofdifferentiatie op klei’ van de tabellenbrochure mestbeleid.
 • De genoemde gewassen worden rechtstreeks of via een gespecialiseerd sorteerbedrijf geleverd aan de verwerkende industrie. Deze maakt van de tarwe en gerst producten voor menselijke of dierlijke consumptie en van suikerbieten of fritesaardappelen producten voor de menselijke consumptie.
 • De gewasopbrengst van de gewassen was de afgelopen drie jaar bovengemiddeld:
  • voor wintertarwe en wintergerst: meer dan 9 ton per ha
  • voor zomertarwe: meer dan 8 ton per ha
  • voor zomergerst: meer dan 7 ton per ha
  • voor suikerbieten: meer dan 75 ton per ha
  • voor aardappelen: meer dan 50 ton per ha
 • De akkerbouwer machtigt de afnemer van het gewas voor het verstrekken van gegevens over de afgenomen hoeveelheid als daarom wordt gevraagd.
 • Men bewaart de gegevens over de afgelopen drie jaren in de eigen administratie.

Berekening gewasopbrengst
De gewasopbrengst moet worden berekend door de vastgestelde hoeveelheid tarra af te trekken van de hoeveelheid geoogst gewas in het betreffende jaar.

 
Printer vriendelijke pagina