Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Geen verlenging POR-regeling
Datum: 08-02-2017
Categorie:
 
Deelnemers POR-regeling moeten in 2018 extra dierrechten verwerven of veestapel verkleinen.
 
Volledig verhaal

De staatssecretaris van Economische Zaken heeft besloten de ontheffingen die in het verleden zijn verstrekt in het kader van de Regeling ontheffing productierechten Meststoffenwet (POR-regeling) en die geldig zijn tot 31 december 2017 niet te verlengen na die datum. De POR-regeling houdt in dat deelnemende varkens- en pluimveehouders bij bedrijfsuitbreidingen maar voor 50% van de uitbreiding over dierrechten hoeven te beschikken onder voorwaarde dat het gehele bedrijfsoverschot aan mest (van alle diersoorten) verwerkt wordt.

De staatssecretaris geeft als reden voor het niet verlengen van de ontheffing op dat deze tijdelijke ontheffingen aan varkens- en pluimveehouders zijn verstrekt in de situatie dat de fosfaatproductie ruim onder het fosfaatproductieplafond en de daarvan afgeleide sectorale deelplafonds lag.

Nu dat niet langer het geval is, vindt de staatssecretaris het niet wenselijk de individuele ondernemers worden ontzien van de verplichting om over voldoende dierrechten te beschikken. Dat zou immers onvermijdelijk moeten leiden tot compensatie van de daarmee samenhangende fosfaatproductie door andere ondernemers. In totaal gaat het om 1,6 miljoen kilogram fosfaat.

Voor de betreffende ondernemers betekent dit dat zij in 2018 extra dierrechten moeten verwerven of de veestapel moeten verkleinen.

 
Printer vriendelijke pagina