Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Onafhankelijke bemonstering dikke fractie vanaf 1 oktober 2017
Datum: 22-12-2016
Categorie:
 
Nieuwe wijze van bemonstering voor vaste mest wordt gefaseerd ingevoerd.
 
Volledig verhaal

Vaste mest, zijnde dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn, wordt in de huidige situatie bij afvoer handmatig bemonsterd door de vervoerder. Dit systeem is niet in alle gevallen een houdbaar systeem gebleken. Daarom wordt gefaseerd een systeem van onafhankelijke bemonstering ingevoerd, te beginnen met de dikke fractie.

Vanaf 1 oktober 2017 moet de nieuwe wijze van bemonstering worden toegepast bij afvoer van dikke fractie. Dit is het vaste product na mestscheiding. Deze mest wordt verantwoord onder de mestcodes 43 (koek na mestscheiding van varkensmest) en 13 (koek na mestscheiding van rundveemest). Ook vaste mest waar deze mestsoort(en) in zit(ten), valt onder het nieuwe bemonsteringssysteem.

In het nieuwe systeem blijft het uitgangspunt dat er een bemonstering per vracht moet plaatsvinden. Onder voorwaarden is een partijbemonstering mogelijk. Het moet dan gaan om een afgebakende hoeveelheid vaste mest, die in één dag wordt afgevoerd.

 
Printer vriendelijke pagina