Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Verplichte drukregistratie spuitapparatuur uitgesteld tot 2019
Datum: 20-12-2016
Categorie:
 
Alternatief voor verplichte drukregistratie zal voor 2018 ontwikkeld moeten worden
 
Volledig verhaal

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft besloten de verplichte drukregistratie voor spuitapparatuur uit te stellen tot 1 januari 2019. Volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer zou deze verplichting al op 1 januari 2017 in moeten gaan, maar de staatssecretaris biedt de mogelijkheid om voor 1 januari 2018 met een goed alternatief te komen. Anders wordt de drukregistratie alsnog verplicht per 1 januari 2019.

LTO Nederland, KAVB (bloembollen) en Cumela (agrarisch loonwerk) hadden gepleit voor het schrappen van dit voorschrift en stelden als alternatief voor dat spuitdoppen waarvan het risico op oneigenlijk gebruik groot is niet meer mogen worden gebruikt. Daarnaast stelden zij dat voor bepaalde spuitapparatuur de drukregistratievoorziening geen toegevoegde waarde heeft, omdat bij een goede landbouwkundige toepassing oneigenlijk gebruik niet aannemelijk is.

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu acht echter toezicht noodzakelijk, omdat er vooralsnog een prikkel lijkt te bestaan om spuitapparatuur oneigenlijk te gebruiken. Zij neemt daarom het voorstel om de drukregistratie in zijn geheel te laten vervallen niet over. De vraag of een drukregistratievoorziening voor bepaalde spuitapparatuur niet noodzakelijk of onredelijk is, moet nog nader uitgewerkt worden.

 
Printer vriendelijke pagina