Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Controleer beslissing uitbetaling betalingsrechten
Datum: 08-12-2016
Categorie:
 
Bezwaar maken alleen zinvol indien kan leiden tot een hogere uitbetaling.
 
Volledig verhaal

De RVO is inmiddels gestart met het versturen van de beslissingen en het uitbetalen van de regelingen in het kader van het GLB-beleid, zoals aangevraagd bij de Gecombineerde opgave 2016. Het gaat daarbij om de basispremie, de vergroeningspremie en de hectaretoeslag voor jonge landbouwers. Het is raadzaam om de beslissingen goed te controleren en waarnodig tijdig bezwaar te maken.

Het is belangrijk de volgende punten te controleren:

  • Wijkt de goedgekeurde oppervlakte af van de opgegeven oppervlakte?
  • Is er naast de algemene kortingen (zgn. plafondkortingen) een randvoorwaardenkorting toegepast?
  • Is er een korting op de vergroeningspremie toegepast?
  • Is de aangevraagde toeslag voor jonge landbouwers (€ 44,38 per hectare) gehonoreerd?

Indien u het niet eens bent met de beslissing, hebt u de mogelijkheid om binnen zes weken bezwaar te maken. Bezwaar maken heeft alleen zin, indien u daarmee ook daadwerkelijk een voordeel kunt behalen bij de uitbetaling. Het heeft bijvoorbeeld geen zin om bezwaar te maken tegen een lager vastgestelde oppervlakte, indien u ook bij deze oppervlakte alle betalingsrechten kunt benutten. Weliswaar is dit een nadeel voor de gebruiksruimte voor meststoffen, maar dan moet bezwaar gemaakt worden tegen deze lagere oppervlakte bij het opleggen van een eventuele mestboete.

Indien er een randvoorwaardenkorting is opgelegd, zal tijdig bezwaar gemaakt moeten worden tegen de aankondiging van deze korting. Deze aankondiging is apart verstuurd. Het heeft geen zin om bij een randvoorwaardenkorting bezwaar te maken tegen de beslissing tot uitbetaling van de betalingsrechten.

De uitbetaling van de graasdierpremie vindt pas vanaf 1 maart 2017 plaats.

 
Printer vriendelijke pagina