Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Subsidieregeling jonge landbouwers opengesteld in december
Datum: 01-12-2016
Categorie:
 
Alleen subsidie mogelijk voor op (provinciale) investeringslijst vermelde duurzame investeringen.
 
Volledig verhaal

De subsidieregeling voor jonge landbouwers wordt opengesteld tussen 1 december 2016 en 16 januari 2017. Doel van de regeling is jonge landbouwers te stimuleren om duurzaam te investeren in hun bedrijf.

Provinciale regeling
Deze subsidieregeling wordt uitgevoerd door de provincies. Dat betekent dat elke provincie een eigen subsidieverordening en openstellingsbesluit kent. De diverse provinciale regelingen zijn vrijwel gelijk, maar er kunnen nuanceverschillen voorkomen.

Investeringslijst
Alleen investeringen die op de investeringslijst staan komen in aanmerking voor subsidie. Deze investe­ringslijst is uitgebreid ten opzichte van de vorige open­stelling en bevat nu twintig investe­rings­categorieën. Elke categorie levert een be­paald aantal punten op. Het totale aantal punten be­paalt de rangschikking van de aanvragen. De hoogst gerang­schikte aan­vragen komen het eerst in aanmerking voor toeken­ning van subsidie.

Hoogte subsidie
De subsidie bedraagt maximaal 30% van de subsi­dia­bele kosten. Indien er naast de jonge landbou­wer(s) ook niet niet-jonge landbouwers bedrijfshoofd zijn, vindt er een korting op de subsidie plaats.

Aanvragen
De subsidie moet aangevraagd worden bij de RVO. Daarvoor zal de jonge landbouwer moeten inloggen met zijn DigiD-code.

 
Printer vriendelijke pagina