Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Maatregelenpakket fosfaatreductie melkvee
Datum: 22-11-2016
Categorie:
 
Maatregelen moeten zorgen voor behoud derogatie in 2017 en voorzetting derogatie vanaf 2018.
 
Volledig verhaal

Op 17 november 2016 hebben vertegenwoordigers uit de melkveesector een akkoord bereikt over een maatregelenpakket dat tot doel heeft de fosfaatproductie in Nederland voor het eind van 2017 terug te brengen tot onder het fosfaatplafond. Hiermee wordt getracht om derogatie in 2017 te behouden en met de Europese Commissie te kunnen spreken over voortzetting van derogatie vanaf 2018.

Het maatregelenpakket bestaat uit drie maatregelen:

1.         Voerspoor (verwachte reductie 1,7 miljoen kg fosfaat)
2.         Reductie van de veestapel (2,5)
3.         Fosfaatreductie door zuivelondernemingen (4,0)

Voerspoor
Het fosforgehalte van het mengvoer voor melkkoeien zal worden verlaagd. Gekeken wordt of een verdere verlaging in het voerrantsoen mogelijk is.

Reductie van de veestapel
Door de onzekerheid over het fosfaatrechtenstelsel is de afgelopen jaren het proces van bedrijfsbeëindiging vertraagd. Om te stimuleren dat bedrijven die overwegen te stoppen al in 2017 de melkveestapel afvoeren, wordt er een liquiditeitsvoorziening in het leven geroepen. Daarnaast komen ondernemers die bereid zijn in 2017 de melkveestapel te beëindigen of te krimpen, in aanmerking voor een premie per dier. Via een premieregeling, die drie keer wordt opengesteld en waarbij de premie de eerste openstelling het hoogst is en de volgende twee keer steeds lager wordt vastgesteld, worden melkveehouders gestimuleerd zo vroeg mogelijk in 2017 te stoppen met het houden van melkvee. Zowel de staatssecretaris van Economische Zaken als de zuivelsector stelt hiervoor € 25 miljoen beschikbaar.

Fosfaatreductie door zuivelondernemingen
De zuivelsector zal middels een fosfaatreductieplan de fosfaatproductie terugbrengen. De opgave voor de fosfaatreductie wordt vertaald naar individuele zuivelondernemingen. Melkveehouders die meer melk produceren dan een vastgestelde referentiehoeveelheid krijgen een korting op de melkprijs voor alle daarboven geproduceerde hoeveelheid melk. De hoogte van de korting wordt minder als melkveehouders hun veestapel verkleinen. Bedrijven met een veebezetting onder het niveau van 2 juli 2015 min 4% worden vrijgesteld. Feitelijk is hier sprake van een A- en een B-quotum.

Mededinging  en algemeen verbindend verklaring
De staatssecretaris spant zich in duidelijkheid te verkrijgen over hoe de maatregelen vormgegeven kunnen worden zodat ze passen binnen de kaders van de mededingingsregels. Hij ziet verder mogelijkheden tot het algemeen verbindend verklaren van maatregelen (maatregelen 1 en 3).
 

 
Printer vriendelijke pagina