Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Geen leges bij oude bestemmingsplannen
Datum: 02-11-2016
Categorie:
 
Heffing leges bij aanvraag omgevingsvergunning niet mogelijk bij bestemmingsplannen die ouder zijn dan tien jaar.
 
Volledig verhaal

Voor het bouwen van een nieuwe stal of het wijzigen is meestal een omgevingsvergunning nodig. Voor het aanvragen van een dergelijke vergunning moeten leges betaald worden aan de gemeente. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bestemmingsplan dat ouder is dan tien jaar, mag de gemeente op grond van de Wet ruimtelijke ordening geen leges meer in rekening brengen.

In de praktijk proberen gemeenten onder deze bepaling uit te komen en heffen ze op andere gronden leges. Zo diende een varkenshouder bijna € 4.000 aan leges te betalen voor de aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een luchtwasser en aanpassingen van zijn stallen. De varkenshouder was het hier niet mee eens, omdat het bestemmingsplan al bijna vijftien jaar oud was.

In de zaak voor de rechtbank stelde de gemeente dat zij weliswaar geen leges mocht opleggen voor het toetsen van de aanvraag aan het bestemmingsplan, maar dat zij ook andere werkzaamheden had verricht, waaronder een toetsing aan het Bouwbesluit. De gemeente was van mening dat zij voor die andere werkzaamheden wel leges mocht heffen.

De rechtbank was het gelukkig met de varkenshouder eens. Voor de door de gemeente voorgestane splitsing in een toets aan het bestemmingsplan en overige toetsen bood de wet geen ruimte. De legesaanslag werd daarom vernietigd.

 
Printer vriendelijke pagina