Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Streefwaarden antibioticumgebruik veehouderij bekendgemaakt
Datum: 07-07-2011
Categorie:
 
De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft de streefwaarden voor verantwoord antibioticumgebruik gepubliceerd.
 
Volledig verhaal

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) heeft de streefwaarden voor verantwoord antibioticumgebruik gepubliceerd. Deze waarden zijn door een panel van experts voor de verschillende diersectoren vastgesteld, om zo tot een vermindering van gebruik van antibioticum te komen. Terugdringing van het antibioticumgebruik in de veehouderij is nodig om de resistentieproblematiek in te perken. In de streefwaarden is meegerekend dat de diersectoren en de overheid hebben afgesproken al dit jaar het gebruik met 20% te verminderen. In 2013 moet het totale antibioticumgebruik in de veehouderij zijn gehalveerd ten opzichte van 2009.

Naast streefwaarden zijn er ook signalerings- en actiewaarden vastgesteld. Daaraan is direct af te meten of een bepaalde veehouder meer antibiotica gebruikt dan in zijn sector gewenst is. Als dit het geval is, moet de veehouder maatregelen nemen om aan deze ongewenste situatie een einde te maken. De dierenarts en medewerkers van sectorale kwaliteitssystemen zijn de eerst aangewezen om de veehouder hierbij te helpen. De SDa ziet er op toe, dat elke sector hierin zijn verantwoordelijkheid neemt.

Tabel: Streefwaarden en kritische grenswaarden in dierdagdoseringen per dierjaar

 

Streefwaarden

 

Kritische grenswaarden individuele

bedrijven 2011

Diersoort 2009 (referentie)        2011     Signaleringswaarde    Actiewaarde 
Vleeskuikens

37

30

64

98

Zeugen/biggen

26

20

37

54

Vleesvarkens

16

13

33

53

Melkvee

5.8

4.6

8

11.5

Vleeskalveren

30

24

36

48

 
Printer vriendelijke pagina