Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Vergoeding FrieslandCampina voor lagere melkleverantie
Datum: 19-09-2016
Categorie:
 
Stimuleringsmaatregel om fosfaatproductie van leden-melkveebedrijven te verminderen
 
Volledig verhaal

FrieslandCampina geeft een vergoeding aan zijn leden-melkveehouders, die in de periode 1 oktober 2016 tot en met 31 maart 2017 minder melk leveren. De vergoeding bedraagt € 0,10 per niet-geproduceerde kilo melk, met een minimum van 2.000 en een maximum van 40.000 kilo. Deze maatregel komt bovenop de Europese stimuleringsmaatregel om de melkproductie te verminderen.

Doel maatregel
FrieslandCampina beoogt met deze maatregel, vooruitlopend op de werking van het stelsel van fosfaatrechten, de fosfaatproductie op de leden-melkveebedrijven versneld te verminderen. Daarnaast wordt door de beoogde vermindering de mogelijkheid om melk te verwaarden verbeterd. Met de maatregel wordt gestreefd naar een vermindering van in totaal 150 miljoen kilo melk.

Combinatie met Europese melkverminderingspremie
De vergoeding van FrieslandCampina komt bovenop de melkverminderingspremie van € 0,14 per kilo melk, die de Europese Unie uitbetaald aan melkveehouders die zich daarvoor aanmelden. Aanmelding voor de Europese regeling kan nog tot 21 september 12.00 uur bij RVO.nl.

Deelname aan de maatregel
Elk lid van FrieslandCampina kan meedoen aan de regeling, met uitzondering van biologische en biodynamische melkveehouders en zelfzuivelaars met ontheffing. Deelname is vrijwillig. Details over de regeling worden gecommuniceerd via melkweb.

Ter informatie
Bovenstaande informatie is gebaseerd op een nieuwsbericht d.d. 17 september 2016 op de website www.frieslandcampina.com.

 
Printer vriendelijke pagina