Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Vergunningplicht voor bollenteelt op Veluwe
Datum: 01-09-2016
Categorie:
 
Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor bollenteelt langs beken op de Veluwe
 
Volledig verhaal

Vanaf 1 januari 2017 is een Natuurbeschermingswetvergunning nodig voor de teelt van bollen langs beken op de Veluwe. De provincie Gelderland kiest hiervoor uit voorzorg, aangezien de effecten van gewasbeschermingsmiddelen op de kwetsbare waternatuur niet duidelijk zijn. Daarnaast start de provincie, samen met het Waterschap Vallei en Veluwe een onderzoek naar de effecten op de waternatuur.

Voorwaarden
Aan de vergunning stelt de provincie de voorwaarden dat telers moderne spuitapparatuur gebruiken én dat een teeltvrije zone van minimaal vijf meter van de beek wordt toegepast. In bijzondere gevallen, zoals een beek met een laatste populatie van een zeldzame vissoort, kunnen aanvullende voorwaarden gesteld worden of de vergunning onthouden worden.

Opname regelgeving in beheerplan
De regels voor de vergunningplicht worden opgenomen in het beheerplan voor het Natura2000-gebied Veluwe. In andere Natura2000-gebieden in Gelderland gelden geen specifieke doelen voor beken en waterlopen om vissen en waterplanten in stand te houden, met uitzondering van Rijntakken. Daar verwacht de provincie geen bollenteelt.

 
Printer vriendelijke pagina