Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Vrijstelling scheurverbod grasland bij waterschade
Datum: 22-08-2016
Categorie:
 
Aanmelden voor vrijstellingsregeling is tot en met 31 augustus mogelijk
 
Volledig verhaal

Op veel graslandpercelen in met name het zuidoosten van ons land heeft de graszode schade opgelopen door de extreme regenval in juni van dit jaar. Het doorzaaien van het perceel is lang niet altijd de beste oplossing, terwijl men op zand- en lössgrond te maken heeft met het scheurverbod. De Staatssecretaris van Economische Zaken heeft daarom een vrijstellingsregeling ontworpen.

Aanmelden voor vrijstellingsregeling
Bedrijven met schade aan de graszode door extreme neerslag kunnen zich tot en met 31 augustus aanmelden voor de vrijstellingsregeling bij de RVO.

Voorwaarden
Vrijstelling wordt verleend onder de volgende voorwaarden:

  • de verwachte grasopbrengst door wateroverlast is tenminste 25% lager dan in een jaar zonder wateroverlast;
  • de totale oppervlakte beschadigd grasland bedraagt tenminste 25% van de oppervlakte grasland die bij het bedrijf in gebruik is;
  • een geregistreerd schade-expert bevestigt in een op het bedrijf te bewaren rapport dat voldaan is aan de voorwaarden;
  • het voornemen om de graszode te vernietigen moet minimaal zeven werkdagen voorafgaand aan de daadwerkelijke vernietiging, maar uiterlijk op 31 augustus 2016 en na het gereedkomen van het schaderapport gemeld worden;
  • de herinzaai van het grasland moeten binnen zeven werkdagen na de vernietiging van de graszode, maar uiterlijk op 15 september 2016 plaatsvinden.
 
Printer vriendelijke pagina