Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Het verwachte BEX-voordeel van 2016 daadwerkelijk benut?
Datum: 18-08-2016
Categorie:
 
Voor veel bedrijven is een lage mestproductie bij het melkvee noodzaak.
 
Volledig verhaal

Het gewonnen ruwvoer van 2015 wees op een gunstig jaar voor de mestproductie van het melkvee. Een hoog BEX-voordeel leek haalbaar. Dit is gunstig voor de kosten van mestafzet en voor de eisen op het gebied van grondgebonden groei.

De eerste tussentijdse cijfers leren dat het niet elke melkveehouder gelukt is dit voordeel te realiseren. Sommige melkveehouders zullen daarom dit jaar nog extra maatregelen moeten nemen om binnen de grenzen van de grondgebonden groei te blijven en aan de gebruiksnormen te voldoen.

Het begint met een tussentijdse berekening. Gezien de grote financiële belangen is het zaak hier snel mee te beginnen en deze berekening nadat de analyses van de maiskuilen binnen zijn nog eens kritisch te bekijken en zo nodig de bedrijfsvoering tijdig bij te sturen.

 

 

 

 
Printer vriendelijke pagina