Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Debat over fosfaatrechten zal weinig wijzigingen opleveren in wetsvoorstel
Datum: 21-04-2016
Categorie:
 
Geen afroming fosfaatrechten bij bedrijfsoverdrachten in familieverband
 
Volledig verhaal

Het voorstel tot invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij is op 14 april besproken in de Tweede Kamer. Dit debat zal weinig aanleiding geven voor de staatssecretaris van Economische Zaken om wijzigingen aan te brengen in het wetsvoorstel. Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel nog voor de zomer naar de Tweede Kamer gestuurd wordt.

De belangrijkste conclusies uit het debat zijn:

  • Er zal waarschijnlijk geen afroming van fosfaatrechten plaatsvinden bij bedrijfsoverdrachten in familieverband tot en met de derde graad.
  • Het starten van de onderhandelingen met de EG over het verkrijgen van derogatie na 2017 heeft volgens de staatssecretaris alleen zin als stappen zijn gezet tot invoering van fosfaatrechten.
  • De generieke korting op fosfaatrechten zal beperkt worden tot 8%.
  • Grondgebonden bedrijven zullen zoveel mogelijk worden ontzien bij de generieke korting op fosfaatrechten. Het is echter maar de vraag of deze bedrijven volledig gecompenseerd zullen worden.
  • Biologische bedrijven zullen niet extra worden ontzien bij de invoering van fosfaatrechten.
  • Er zal een fosfaatbank worden ingevoerd. Via een tendersysteem kunnen melkveehouders hieruit (op termijn) extra rechten krijgen, indien zij zich inzetten voor maatschappelijk belangrijke doelen (biologisch, weidegang, grondgebondenheid).
 
Printer vriendelijke pagina