Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Elektronisch indienen Gecombineerde opgave verplicht
Datum: 03-03-2016
Categorie:
 
Ontheffing voor specifiek benoemde gevallen moet uiterlijk 25 maart 2016 aangevraagd worden.
 
Volledig verhaal

landbouwtelling/gecombineerde opgave, inkomenssteun, plattelandssubsidies en verantwoording bedrijfsvoering inzake mest) elektronisch aan de RVO te verstrekken. Papieren formulieren zijn niet meer beschikbaar.

Ontheffing
Er is ontheffing mogelijk voor de volgende gevallen:

  • ondernemers die behoren tot een geloofsgemeenschap die het gebruik van de elektronische weg in zijn geheel afwijst;
  • ondernemers die niet beschikken over een computer met internetverbinding en niet eerder gegevens langs elektronische weg aan RVO.nl of Dienst Regelingen hebben aangeleverd.

De ontheffing moet uiterlijk 25 maart 2016 aangevraagd worden.

Advies
Om problemen met het indienen van de gecombineerde opgave en/of subsidieaanvragen te voorkomen, is het raadzaam dat als u nog niet beschikt over eHerkenning deze alsnog op korte termijn aanschaffen. Ook zullen TAN-codes aangevraagd moeten worden bij de RVO, tenzij u deze nog heeft. Alternatief is dat er een papieren machtiging wordt opgevraagd bij de RVO, waarmee een adviseur gemachtigd kan worden. Houdt er daarbij rekening mee dat er een paar weken kan verstrijken tussen het tijdstip van aanvragen van het formulier en het tijdstip van het daadwerkelijk functioneren van de machtiging.

 
Printer vriendelijke pagina