Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Melden uitrijden ruige stalmest bij SNL
Datum: 03-03-2016
Categorie:
 
Extra toeslag op SNL-subsidie mogelijk bij weidevogelpakketten.
 
Volledig verhaal

Indien men subsidie heeft aangevraagd voor weidevogelpakketten van agrarisch natuurbeheer (SNL), kan men extra toeslag ontvangen voor het uitrijden van ruige stalmest. Het uitrijden moet dan binnen twee weken na het uitrijden gemeld worden bij de gebiedscoördinator.

De gebiedscoördinator zorgt er vervolgens voor dat de meldingen worden doorgegeven aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De toeslag wordt zoveel mogelijk tegelijkertijd met de uitbetaling van de SNL-subsidie uitbetaald aan degene die op 15 mei de grond beheert.

 
Printer vriendelijke pagina