Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: NVWA-controle op naleving milieuvoorschriften in fruitteelt
Datum: 14-01-2016
Categorie:
 
Onderzoek naar gebruik en op voorraad hebben van gewasbeschermingsmiddelen en naar naleving voorschriften voor gebruik.
 
Volledig verhaal

De NVWA zal dit jaar in de fruitteelt onderzoek uitvoeren naar het gebruik en het op voorraad hebben in Nederland toegelaten middelen en naar de naleving van de voorschriften voor het gebruikt.

Een dergelijk onderzoek werd ook in 2008 en 2012 uitgevoerd. In 2012 leefde 63% van de bedrijven alle regels na. Daardoor is de fruitteelt één van de prioritaire doelgroepen. 20% van de bedrijven overtraden de regels onbewust (bijvoorbeeld niet goed reinigen van spuitapparatuur na een vorig gebruik) en 17% bewust (bijvoorbeeld gebruik niet toegelaten middelen). De bewuste overtreders zijn beboet.

De staatssecretaris van Economische Zaken is niet van plan aanvullende maatregelen af te kondigen voor de fruitteelt, omdat er al voldoende verplichtingen zijn om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen. Bovendien vindt er constructief overleg plaats met de sector over het uitvoeren van driftbeperkende maatregelen.

Het onjuist of verboden gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, kan ook leiden tot het opleggen van een randvoorwaardenkorting op de uit te betalen bedrijfstoeslag of andere GLB-subsidies.

 
Printer vriendelijke pagina