Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Aanscherping criterium actieve landbouwer
Datum: 23-12-2015
Categorie:
 
Landbouwbedrijven die als nevenactiviteit staan ingeschreven in het handelsregister komen vanaf 2016 slechts onder voorwaarden in aanmerking voor rechtstreekse GLB-betalingen.
 
Volledig verhaal

Landbouwers konden in 2015 alleen in aanmerking komen voor de toekenning en uitbetaling van betalingsrechten (en overige rechtstreekse betalingen) indien voldaan werd aan het vereiste ‘actieve landbouwer’. Volgens de criteria van 2015 is een actieve landbouwer een natuurlijk of rechtspersoon die in het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat ingeschreven als landbouwer of als landbouwbedrijf. Daarbij maakte het niet uit of de landbouwactiviteit als hoofdactiviteit of als nevenactiviteit stond ingeschreven.

Aanpassing criterium per 1 januari 2016
Dit criterium wordt per 1 januari 2016 aangepast. Bedrijven die staan ingeschreven in het handelsregister met een hoofdactiviteit niet zijnde een landbouwbedrijf en een nevenactiviteit landbouw, kunnen alleen nog in aanmerking komen voor rechtstreekse betalingen indien door middel van een accountantsverklaring kan worden aangetoond dat hun landbouwactiviteit niet onaanzienlijk is.

Niet onaanzienlijke landbouwactiviteiten
In de volgende gevallen zijn de landbouwactiviteiten geen onaanzienlijk deel van de totale economische activiteiten:

  • het jaarlijkse bedrag aan rechtstreekse betalingen maakt meer dan 5% uit van de totale inkomsten uit niet-landbouwactiviteiten in het meest recente belastingjaar; of
  • het bedrag aan inkomsten uit landbouwactiviteiten bedraagt meer dan een derde van het totale bedrag aan inkomsten.

Aan één van de twee voorwaarden moet worden voldaan.

Oplossingen
Indien de landbouwactiviteiten als nevenactiviteit staan ingeschreven in het handelsregister zijn er de volgende mogelijkheden om alsnog aan in aanmerking te komen voor rechtstreekse betalingen:

  • wijziging doorvoeren in de inschrijving: de landbouwactiviteiten als hoofdactiviteit inschrijven en de overige activiteiten als nevenactiviteit. De Kamer van Koophandel zal hier waarschijnlijk nadere voorwaarden aan verbinden;
  • door middel van een accountantsverklaring aantonen dat de landbouwactiviteiten niet onaanzienlijk zijn;
  • geheel apart inschrijven van de landbouwactiviteiten.

Van geval tot geval zal bekeken moeten worden wat de beste optie is. Bepalend is de inschrijving in het handelsregister per 15 mei van het jaar van aanvraag.

 
Printer vriendelijke pagina