Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Investeringssubsidie duurzame energie
Datum: 17-12-2015
Categorie:
 
Particulieren en zakelijke gebruikers kunnen een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.
 
Volledig verhaal

Het ministerie van Economische Zaken stelt in 2016 € 70 miljoen beschikbaar voor de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Met deze regeling kunnen particulieren en zakelijke gebruikers een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Aanvragen
De aanvraagperiode loopt van 4 januari 2016 tot en met 31 december 2016. Aanvragen moeten ingediend worden bij de RVO.nl en worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst.

Hoogte subsidie
De hoogte van het subsidiebedrag per apparaat hangt af van het soort zonneboiler, warmtepomp, biomassaketel of pelletkachel en de energieprestatie. De exacte bedragen staan in apparatenlijsten, welke vanaf 4 januari 2016 gepubliceerd worden op de website www.rvo.nl.

Zakelijke gebruikers
Tot de zakelijke gebruikers worden gerekend: zelfstandige ondernemers, bedrijven, verenigingen van eigenaren, woningcorporaties, ondernemers in de land- en tuinbouw, maatschappen, stichtingen en verenigingen. Deze dienen te beschikken over een geldig KvK-nummer. Zakelijke gebruikers moeten de subsidie vooraf aanvragen en mogen pas verplichtingen aangaan na de goedkeuring. Na de installatie en betaling moet vaststelling van de subsidie aangevraagd worden. De aanvraag en de vaststelling moeten ingediend worden via mijn.rvo.nl met gebruikmaking van eHerkenning.

Particulieren
Particulieren kunnen subsidie krijgen voor apparaten die na 1 januari 2016 zijn aangeschaft. Zij moeten de subsidie binnen drie maanden na het afsluiten van de koopovereenkomst aanvragen via mijn.rvo.nl met gebruikmaking van DigiD. Op dat moment moet het apparaat zijn geïnstalleerd, in gebruik zijn genomen en zijn betaald.

Eisen apparaten
De apparaten dienen te voldoen aan specifieke eisen, welke te vinden zijn op de website www.rvo.nl.

 
Printer vriendelijke pagina