Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Eisen bovengrondse opslag diesel
Datum: 08-09-2015
Categorie:
 
Bij opslagen van meer dan 300 liter is altijd een certificaat nodig.
 
Volledig verhaal

In de praktijk bestaan er veel vragen over welke eisen gelden voor de opslag van diesel. Het Activiteitenbesluit en de –regeling geven vier opties voor de bovengrondse opslag van diesel, elk met hun certificaat- en keuringseisen. Deze opties zijn: verpakking tot 300 liter, IBC-verpakking, stationaire opslagtank en mobiele opslagtank.

Alle opslag van diesel tot 300 liter wordt gezien als verpakking. Dit kan bijvoorbeeld een fles, jerrycan, drum of klein mobiel tankje zijn. Voor verpakkingen geldt in principe geen keuringseis. Wel zijn bodembeschermende voorzieningen verplicht. Dat kan een vloeistofdichte vloer of lekbak zijn, of een deugdelijke verpakking boven een vloeistofkerende vloer.

Bij opslagen van meer dan 300 liter moeten eveneens bodembeschermende voorzieningen aanwezig zijn en is altijd een certificaat nodig.  Een IBC-verpakking en een mobiele opslagtank dienen elke 2,5 jaar herkeurd te worden, een stationaire opslagtank elke 15 of 20 jaar.

Sommige opslagvoorzieningen kunnen aan meerdere van deze opties voldoen. Dan is het aan de ondernemer om de opslagvorm te kiezen en bijbehorende stukken te overleggen.

Let op: Er worden dieseltanks verkocht die niet voldoen aan een van de vier opties. Die tanks zijn ongeschikt voor de opslag van diesel.
 

 
Printer vriendelijke pagina