Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Maak bezwaar tegen het juiste besluit
Datum: 30-07-2015
Categorie:
 
Het komt regelmatig voor dat bezwaar gemaakt wordt tegen het verkeerde besluit. Er wordt bijvoorbeeld vaak bezwaar aangetekend tegen een lagere vaststelling van de uitbetaling van toeslagrechten, terwijl het voorliggende kortingsbesluit wegens het niet na
 
Volledig verhaal

Het komt regelmatig voor dat bezwaar gemaakt wordt tegen het verkeerde besluit. Er wordt bijvoorbeeld vaak bezwaar aangetekend tegen een lagere vaststelling van de uitbetaling van toeslagrechten, terwijl het voorliggende kortingsbesluit wegens het niet naleven van een de randvoorwaarden al in rechte vast staat.

Onlangs probeerde een landbouwer bezwaar te maken tegen de wijze waarop de ruilverkaveling was uitgevoerd, door bezwaar en later beroep aan te tekenen tegen de afrekening: de Lijst der Geldelijke Regelingen. Helaas voor de man ging de rechter daar niet in mee.
De rechtbank Noord Nederland oordeelde dat de Lijst Geldelijke Regelingen het financiŽle sluitstuk van de herinrichting is en bedoeld om de financiŽle bijdrage vast te stellen, die de eigenaren in het blok moeten leveren aan de totale kosten van de herinrichting. De betreffende landbouwer had zijn grieven moeten richten op het plan van toedeling en de daaraan gekoppelde kavelaanvaardings-werken. Doordat hij deze besluiten liet passeren, waren daarmee ook zijn bezwaarmogelijkheden verdwenen.

Het is dus belangrijk post van bijvoorbeeld RVO heel nauwkeurig te lezen. Als daar een besluit in staat dat op rechtsgevolg gericht is, kan dat ook van invloed zijn op latere besluiten.

 
Printer vriendelijke pagina