Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Brede weersverzekering afsluiten?
Datum: 09-02-2011
Categorie:
 
Overweeg voor uw gewassen een weersverzekering af te sluiten. Ook dit jaar kunt u een tegemoetkoming in de premie aanvragen.
 
Volledig verhaal

Voordat de werkzaamheden op het land weer volop uw aandacht vragen, is het goed om bij een aantal zaken stil te staan. Eén daarvan is of het wenselijk is om een brede weersverzekering af te sluiten voor uw gewassen. Regelmatig worden we in het nieuws opgeschrikt door natuurrampen en/of uitzonderlijke weersomstandigheden. Meestal in andere regio’s, maar soms ook in eigen omgeving zoals vorig jaar. De verwachting is dat als gevolg van klimaatveranderingen dergelijke omstandigheden in de toekomst vaker zullen voorkomen.

Ook dit jaar kunt u bij de Gecombineerde opgave weer een aanvraag tot Tegemoetkoming premie brede weersverzekering indienen. Deze tegemoetkoming in de premie is bedoeld voor akkerbouwers, vollegrondsgroentetelers, bollentelers, siertelers, fruittelers en boomkwekers.

De verzekering moet worden afgesloten bij een verzekeraar waarvan de polis is goedgekeurd door Dienst Regelingen. Op dit moment zijn vier verzekeraars goedgekeurd, namelijk AgriVer B.A., Vereinigte Hagel, Onderlinge Weerschade Verzekering U.A. en Onderlinge Fruittelers Hagelschadeverzekeringsmaatschappij OFH U.A. U mag zelf bepalen welke gewassen u verzekert. Deze gewassen moet u wel tegen alle weersomstandigheden verzekeren (natuurrampen, regenval droogte, nachtvorst, sneeuw, ijzel, storm, hagel, erosie en brand door blikseminslag).

De tegemoetkoming bedraagt maximaal 65% van de verzekeringspremie. Als het budget voor deze tegemoetkoming wordt overschreden, zal het percentage worden verlaagd. Deze verlaging wordt dan toegepast op alle aanvragen die voor deze tegemoetkoming in aanmerking komen.

 
Printer vriendelijke pagina