Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Optimale benutting gebruiksnormen vraagt goede planning
Datum: 10-11-2010
Categorie:
 
Aanvoer dierlijke mest vereist zowel ruimte in de stikstofsgebruiksnorm als de fosfaatgebruiksnorm.
 
Volledig verhaal

Bij de afronding van de mestboekhouding van het jaar 2010 blijkt dat veel afnemers van meststoffen hun gebruiksruimte maar matig hebben benut. Tijdens de bemesting van bouwland na de oogst van granen bleek dat doordat één van de gebruiksnormen al volledig was benut de ruimte voor het aanvoeren van dierlijke meststoffen niet meer benut kon worden. Hierdoor moest de geplande aanvoer van dierlijke meststoffen worden afgeblazen.

In de meeste gevallen werd dit veroorzaakt door het niet meer beschikbaar hebben van ruimte in de stikstofgebruiksnorm. Omdat de aangevoerde dierlijke meststoffen ook werkzame stikstof bevat, zou dit een overschrijding van de stikstofgebruiksnorm tot gevolg kunnen hebben.

In enkele gevallen was er geen ruimte meer voor het aanvoeren van dierlijke meststoffen, omdat er bij de bemesting teveel fosfaatkunstmest was gebruikt.

 

Wat kunt u hieraan doen? 

  1. Door een goede planning te maken van de aanwending van meststoffen kunt u ervoor zorgen dat er ook voor de aanwending van dierlijke meststoffen na de graanoogst nog ruimte over is.
    Een landbouwer die na de graanoogst nog 500 kg fosfaat in de vorm van dierlijke meststoffen wil aanwenden moet ook rekening houden met de bijbehorende stikstof. Bij dierlijke meststoffen die per kg fosfaat ook 2 kg stikstof bevat zal daarom ook rekening gehouden moeten worden met de aanvoer van 1.000 kg stikstof in de vorm van dierlijke meststoffen.
    Hiernaast zal binnen de stikstofgebruiksnorm nog rekening gehouden moeten worden met het werkzame deel van deze stikstof. Dit is meestal 60 of 70% van deze stikstof uit dierlijke mest. Binnen de stikstofgebruiksnorm moet dan nog 600 of 700 kg stikstof ruimte zijn om de geplande bemesting te kunnen uitvoeren.
     
  1. Door het telen van een volgteelt kunt u de stikstofgebruiksnorm vergroten. Degene die uiterlijk 15 september tijdelijk grasland als volgteelt aanvangt mag de stikstofgebruiksnorm voor tijdelijk grasland rekenen. Wanneer deze grond daarna uit gebruik gegeven wordt, krijgt de nieuwe gebruiker geen extra stikstofgebruiksruimte. Voorwaarde is wel dat minimaal tot 15 oktober deze grond als tijdelijk grasland in gebruik is. Voor een volgteelt op maïsland mag geen extra stikstofgebruiksnorm meegeteld worden.

Moraal van dit verhaal:

Wanneer u verdeeld over het jaar meststoffen wilt aanwenden, vraagt dit een zorgvuldige planning. Begin hier tijdig mee en houd rekening met alle drie de gebruiksnormen.

 

 
Printer vriendelijke pagina