Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Winst op verkoop grond aan gemeente valt niet onder landbouwvrijstelling
Datum: 17-06-2010
Categorie:
 
Ondanks doorverkoop met als doel bewoning aan een derde valt de winst op grond niet onder de landbouwvrijstelling.
 
Volledig verhaal

Een belastingplichtige voert een landbouwbedrijf. Hij verkoopt in 1998 de landbouwgrond aan een projectontwikkelaar. In 1999 koopt hij een vervangend bedrijf. In 1999 verkoopt de belastingplichtigew de woning, bedrijfsopstallen, paardenbak en erf van zijn oude landbouwbedrijf aan zijn neef. Ze komen overeen dat de levering uiterlijk 1 september 2000 plaats zal vinden en dat de belastingplichtige bereid is mee te werken aan rechtstreekse levering aan een derde. In mei 2000 komen verkoper en zijn neef overeen dat indien de neef het onroerend goed aan de gemeente verkoopt verkoper hiervoor een vergoeding ontvangt van f 143.000. Op 19 juli 2000 wordt de grond aan de gemeente verkocht.

De inspecteur corrigeert de aangifte met de door verkoper gemaakte winst bij de verkoop van het onroerend goed. In geschil is of deze winst al dan niet onder de landbouwvrijstelling valt. Belanghebbende is van mening dat hij de grond heeft verkocht aan zijn neef voor bewoning, waarmee hij onder de wonen=wonen jurisprudentie valt. De inspecteur is van mening dat het onroerend goed rechtstreeks aan de gemeente is verkocht ter behoeve van industrieterrein waardoor de landbouwvrijstelling niet van toepassing is. Daarnaast zou de wonen=wonen jurisprudentie niet van toepassing zijn, omdat de neef verklaard heeft er niet zelf te willen gaan wonen.

Het Hof oordeelt dat er in de overeenkomst met de gemeente is afgesproken dat de woning niet langer bewoond mocht worden, maar alleen gebruikt mocht worden voor opslag van materialen. Indien dus verkocht zou zijn aan de gemeente is er geen sprake van voortgezette bewoning en de wonen=wonen jurisprudentie daarmee niet van toepassing. Omdat de neef afziet van de rechten uit de koopovereenkomst oordeelt het Hof dat het onroerend goed rechtstreeks verkocht is aan de gemeente. De verkoper slaagt er niet in anders aannemelijk te maken. De eerder gesloten overeenkomst met de neef is daarmee ontbonden. De inspecteur krijgt gelijk.

 
Printer vriendelijke pagina