Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Voedselketeninformatie schapen en geiten
Datum: 10-06-2010
Categorie:
 
Vanaf 1 juli 2010 moeten schapen en geiten die voor de slacht worden aangeboden worden voorzien van Voedselketeninformatie om de veiligheid van het vlees te garanderen.
 
Volledig verhaal

Vanaf 1 januari 2010 moeten alle slachtdieren worden voorzien van Voedselketeninformatie (VKI). In verband met de aansluiting op de elektronische I & R en de bouw van het digitale systeem geldt voor de volledige invoering in de schapen- en geitensector een overgangsperiode tot 1 juli. Met de VKI geeft de schapen- en geitenhouder informatie over de gezondheid van de dieren en het medicijngebruik. Zo draagt de informatie bij aan een optimale veiligheid van het vlees.

Voor elk dier of groepje dieren dat geslacht of geëxporteerd wordt, is een VKI-formulier nodig. Daarom is het praktischer om de VKI-gegevens elektronisch door te geven. De bouw van het systeem is inmiddels ver gevorderd. Het systeem bestaat uit twee delen: InfoSchaap en InfoGeit. Een veehouder die één of meer slachtschapen of –geiten afvoert, kan de VKI via de website www.infoschaap.nl of www.infogeit.nl opgeven. Hiervoor is een persoonlijke toegangscode nodig, welke is opgenomen in de informatiebrief van de Productschappen Vee, Vlees en Eieren (PVE).

Wie geen gebruik maakt van Internet kan ook bellen met het servicenummer 0900-7863833. De gegevens worden dan voor de veehouder in de computer gezet. Het aanmelden van de VKI gebeurt bij voorkeur op de dag voor de afvoer van het rund. Deelname aan InfoSchaap of InfoGeit is niet verplicht. Er mag ook gebruik gemaakt worden van een papieren VKI-formulier, indien de ontvangende partij hiermee akkoord gaat. Het papieren formulier is te vinden op de website van de PVE (www.pve.nl).

Het niet voldoen aan de verplichting tot het verstrekken van juiste voedselketeninformatie is geen randvoorwaarde in het kader van het GLB-beleid 2010. Echter er zijn wel voorwaarden opgenomen met betrekking tot het gebruik van diergeneesmiddelen en de voedselveiligheid.

 
Printer vriendelijke pagina