Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Melding grondbewerkingen
Datum: 31-03-2010
Categorie:
 
Op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bent u als agrariër verplicht mechanische grondbewerkingen 20 dagen voor de bewerking te melden bij het Kadaster.
 
Volledig verhaal

Op grond van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION) bent u als agrariër verplicht mechanische grondbewerkingen 20 dagen voor de bewerking te melden bij het Kadaster.

Op 1 juli 2008 is de WION in werking getreden,ook wel bekend als de Grondroerdersregeling. Het doel van deze wet is om schade aan ondergrondse kabels en leidingen te voorkomen. Alle agrarische grondbewerkingen vallen onder de meldplicht. De melding moet bij het Kadaster plaatsvinden. Na de melding ontvangt u informatie (kaart) over de ligging van kabels en leidingen in de grond.

Er bestaan twee soorten meldingen:

-          bij bewerkingen niet dieper dan 50 cm kan volstaan worden met een éénmalige melding, zolang als u bekend is dat de ligging van de kabels en leidingen in de grond niet is veranderd. Bij de Gecombineerde Opgave 2010 kunt u Dienst Regelingen verzoeken om de éénmalige melding bij het Kadaster in te dienen;

-          bij bewerkingen dieper dan 50 cm (bijv. draineren en diepploegen) moet u elke keer opnieuw een melding indienen bij het Kadaster.

 
Kosten melding

De kosten van een melding bedragen € 24 per kaart. Bij meldingen via de Gecombineerde Opgave krijgt u een kaart met daarop een gebied van 1.500 x 1.500 meter, bij meldingen rechtstreeks via het Kadaster een kaart met een gebied van 500 x 500 meter. Het is daarom mogelijk dat u bij melding via de Gecombineerde Opgave minder kaarten nodig heeft dan bij melding via het Kadaster. Via het Kadaster aangevraagde kaarten worden rechtstreeks aan u toegezonden, via de Gecombineerde Opgave aanvraagde kaarten worden najaar 2010 in Mijn Dossier (LNV-Loket) geplaatst.

 
Overige aandachtspunten
De volgende punten zijn tevens van belang:

-          voor rechtstreekse melding aan het Kadaster moet u zich eerst laten registreren bij het Kadaster (verwerkingstijd 5 werkdagen);

-          de graafmelding mag ook door derden (bijv. loonbedrijf) verricht worden;

-          de grondroerder moet zorgvuldig graven. Dit houdt in dat deze de feitelijke ligging van kabels en leidingen moet bepalen aan de hand van kaartmateriaal. Afwijkingen in de ligging moet gemeld worden bij de desbetreffende netwerkbeheerder;

-          bij werkzaamheden waarbij de maaiveldhoogte verandert, bijvoorbeeld kilverwerkzaamheden, is het van belang om altijd een graafmelding te doen. Immers een gevolg van deze werkzaamheden is dat kabels en leidingen ondieper of dieper komen te liggen;

bij graafwerkzaamheden bij leidingen met een gevaarlijke inhoud (bijv. hogedruk gasleidingen en naftaleidingen) dient u vooraf afspraken met de netbeheerder te maken. Het is daarbij uw verantwoordelijkheid om de afspraken met de netbeheerder op papier vast te leggen.

 
Printer vriendelijke pagina