Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Ontkoppeling slachtpremie en vaststelling toeslagrechten
Datum: 11-03-2010
Categorie:
 
Vanaf 2010 wordt de slachtpremie ontkoppeld en opgenomen in het stelsel van toeslagrechten. Er is nu nadere informatie bekend geworden over de vaststelling van het aantal toeslagrechten en de waarde daarvan.
 
Volledig verhaal

Vanaf 2010 wordt de slachtpremie ontkoppeld en opgenomen in het stelsel van toeslagrechten. Er is nu nadere informatie bekend geworden over de vaststelling van het aantal toeslagrechten en de waarde daarvan. Bij het vaststellen van het definitieve aantal toeslagrechten en de waarde, wordt er per bedrijf gekeken naar de situatie op het moment van vaststellen. Hieronder worden twee situaties nader toegelicht: bedrijven met toeslagrechten en bedrijven zonder toeslagrechten.

Bedrijven met toeslagrechten

Indien u op 15 mei 2010 al toeslagrechten in eigendom heeft, wordt het referentiebedrag verdeeld over die toeslagrechten. De maximale waarde bedraagt € 5.000 per toeslagrecht. Als de waarde per toeslagrecht boven de € 5.000 komt, worden er extra toeslagrechten toegekend. Dit kunnen gewone toeslagrechten of toeslagrechten met speciale voorwaarden zijn. U hoeft in deze situatie geen vaststelling van toeslagrechten aan te vragen.

Indien u extra toeslagrechten krijgt omdat de bestaande toeslagrechten de maximale waarde van € 5.000 hebben bereikt, wordt eerst gekeken naar de oppervlakte grond die u op 15 mei 2010 in gebruik heeft en heeft opgegeven bij de Gecombineerde opgave. Bij het vaststellen van de extra toeslagrechten gaat Dienst Regelingen in dit geval uit van alle geconstateerde subsidiabele hectares die u op 15 mei 2010 in gebruik heeft. Percelen die wel subsidiabel zijn, maar niet worden aangevinkt voor de uitbetaling van de toeslagrechten, worden wel gebruikt voor de vaststelling van het aantal toeslagrechten. Dit betekent dat in dit geval niet alle toeslagrechten worden uitbetaald.

Indien u geen grond heeft voor extra toeslagrechten maar wel de maximale waarde van
€ 5.000 per toeslagrecht is bereikt, worden voor de restwaarde toeslagrechten met speciale voorwaarden toegekend.

Bedrijven zonder toeslagrechten

Indien u op 15 mei 2010 geen toeslagrechten in eigendom heeft, moet u voor 15 mei een aanvraag tot vaststelling van toeslagrechten indienen. Na indiening van de aanvraag worden er gewone toeslagrechten of toeslagrechten met speciale voorwaarden toegekend.

Bij bedrijven met grond wordt het referentiebedrag in eerste instantie verdeeld over de geconstateerde oppervlakte grond waarvoor bedrijfstoeslag wordt aangevraagd. Indien er nog een referentiebedrag overblijft omdat de maximale waarde van € 5.000 per toeslagrecht wordt overschreden, dan worden ook toeslagrechten vastgesteld voor de subsidiabele percelen die niet zijn opgegeven voor uitbetaling van de toeslagrechten (in dit geval worden er dus toeslagrechten vastgesteld, die vervolgens niet allemaal kunnen worden uitbetaald). Als er dan uiteindelijk nog een referentiebedrag overblijft, worden daarvoor toeslagrechten met speciale voorwaarden vastgesteld.

Toeslagrechten met speciale voorwaarden
Toeslagrechten met speciale voorwaarden kunnen op basis van een bepaald aantal dieren (runderen of schapen) en het indienen van een Gecombineerde opgave uitbetaald worden.

 
Printer vriendelijke pagina