Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Voorwaarden brede weersverzekering
Datum: 03-03-2010
Categorie:
 
Agrariërs kunnen zich vanaf nu verzekeren tegen alle weerrisicoÂ’s voor alle teelten. Tengevolge daarvan zal de overheid in de toekomst geen bijdrage meer leveren bij schade als gevolg van het weer.
 
Volledig verhaal

Agrariërs kunnen zich vanaf nu verzekeren tegen alle weerrisico’s voor alle teelten. Tengevolge daarvan zal de overheid in de toekomst geen bijdrage meer leveren bij schade als gevolg van het weer. De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een viertal verzekeraars goedkeuring gegeven om een brede weersverzekering aan agrariërs aan te bieden.

Met het beschikbaar komen van deze verzekeringen zijn alle weersrisico’s voor alle teelten verzekerbaar geworden. Agrarische ondernemers hebben nu de keuze om hun productie tegen ongunstige weersomstandigheden zoals regen, hagel, storm, droogte, vorst en sneeuw te verzekeren. Voortaan zal de overheid daarom geen bijdrage meer leveren bij schade als gevolg van het weer.

Tot 31 december 2009 hadden verzekeraars de mogelijkheid om een polis ter goedkeuring aan de minister voor te leggen. Een viertal verzekeraars heeft nu goedkeuring ontvangen: AgriVer B.A., Vereinigte Hagel, Onderlinge Weerschade Verzekering U.A. en Onderlinge Fruittelers Hagelverzekeringsmaatschappij OFH U.A.

Subsidie
In 2010 en 2011 kan maximaal 65% subsidie op de premie voor een brede weersverzekering worden ontvangen. Deze ondersteuning is mogelijk op grond van artikel 68 van het health check-besluit van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. De premie moet aangevraagd worden via de Gecombineerde Opgave. Hiervoor is een bepaald budget beschikbaar gesteld. Indien deze wordt overschreden, wordt een verlaging van de subsidie op alle aanvragen toegepast.

Om dit jaar voor de subsidie in aanmerking te komen, zal de polis voor 15 mei moeten zijn afgesloten. Voor 1 augustus zal het polisnummer, een kopie van de verzekeringsvoorwaarden en een betalingsbewijs van de definitieve verzekeringspremie aan Dienst Regelingen verstrekt moeten worden. De ondernemer kan middels de Gecombineerde Opgave toestemming verlenen aan de verzekeraar om deze gegevens door te geven.

 
Printer vriendelijke pagina