Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Mestvoorraad nauwkeurig vaststellen
Datum: 23-12-2009
Categorie:
 
Op 1 januari 2010 moeten de voorraden aan meststoffen en indien van toepassing aanwezige dieren en voer worden vastgesteld. Nu de wetgeving dit jaar is aangescherpt, is het risico groter geworden dat er bij een onjuiste vaststelling van de voorraad een bo
 
Volledig verhaal

 

Op 1 januari 2010 moeten de voorraden aan meststoffen en indien van toepassing aanwezige dieren en voer worden vastgesteld. Nu de wetgeving dit jaar is aangescherpt, is het risico groter geworden dat er bij een onjuiste vaststelling van de voorraad een boete wordt uitgedeeld.

 
Meten is nauwkeurig bepalen
Hoe u de voorraad hebt gemeten kunt u zelf bepalen, maar u moet er wel voor zorgen dat u noteert hoe u de voorraad hebt bepaald. Uw voorraden bereken zodat u op de gewenste uitkomst is niet toegestaan. U kunt met een stok het peil van de mest bepalen. Ook kunt u ter controle de mestproductie vanaf het laatste moment dat de put leeg was als tweede methode toepassen. Ter controle kunt u ook vastleggen hoeveel mest van de mestproductie in de loop van het seizoen daadwerkelijk is aangewend.
 
Aandachtspunten:

 

  1. Meet op 1 januari a.s. de aanwezige mestvoorraden, inclusief kunstmest en leg van elke soort de hoeveelheid en de samenstelling in uw administratie vast. Leg ook de inhoud van de mestopslagen vast als nader bewijs.
  2. Houdt u staldieren of doet u mee aan de BEX? Dan moet u ook uw voervoorraden noteren. Ook hiervoor geldt dat u per voersoort (krachtvoer, ruwvoer en bijproductie – ook eigen gewonnen ruwvoer) de hoeveelheid moet bepalen.
  3. Het in de administratie vastleggen van de aantallen dieren en de bijbehorende gewichten is een verplichting die alleen geldt voor houders van staldieren (onder andere witvleeskalveren, varkens en pluimvee).

 

Wanneer wij uw mestboekhouding moeten afronden, dan zullen wij zeker naar uw eigen wijze van meten en de vastlegging daarvan vragen.

Dit jaar kan een adviseur aangemerkt worden als medepleger. Door een wijziging van de Algemene wet bestuursrecht kunnen vanaf 1 juli jl. overheden (dit is ook Dienst Regelingen), adviseurs die bewust meewerken aan een overtreding, hen zelf en hun organisatie makkelijker beboeten als medepleger. De noodzakelijke eindvoorraad uitrekenen en vervolgens opgeven als gemeten voorraad is een bewuste overtreding.

 

 
Printer vriendelijke pagina