Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Vaker btw bij quotumtransacties
Datum: 21-08-2008
Categorie:
 
Melkveehouders die productierechten verkopen en onder de landbouwregeling vallen, worden onder bepaalde omstandigheden toch aangemerkt als btw-onderneming.
 
Volledig verhaal

Melkveehouders die productierechten verkopen en onder de landbouwregeling vallen, worden onder bepaalde omstandigheden toch aangemerkt als btw-onderneming.

Volgens de staatssecretaris De Jager van Financiën wordt de verkoop van productierechten belast met 19% btw. Dit geldt in principe niet voor melkveehouders in de landbouwregeling. Bedrijven die voor nevenactiviteiten als btw-ondernemer in de administratie van de Belastingdienst zijn opgenomen moeten volgens de staatssecretaris btw afdragen over quotumtransacties. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij activiteiten als het stallen van caravans, het exploiteren van een minicamping of het verrichten van loonwerk. Ook bedrijven die op enigerlei wijze periodiek aangifte van omzetbelasting doen worden belast met 19% btw, bijvoorbeeld bij het leasen van quotum.

Er geldt geen verplichte afdracht van omzetbelasting voor de bedrijven in de landbouwregeling die geen enkele belaste nevenactiviteit hebben. Dit geldt ook voor bedrijven die voor nevenwerkzaamheden zijn ontheven van de administratieve verplichtingen. Landbouwers die de Kleine Ondernemers Regeling (KOR) toepassen, zijn wel 19% btw verschuldigd. Verder moet ook btw worden geheven, als een melkveehouder voor het verleasen in de heffing van omzetbelasting betrokken is geweest, en na de overdracht van zijn bedrijf een deel van zijn melkquotum aan een derde overdraagt. Dit geldt ook, als een landbouwer die met zijn bedrijf is gestopt inmiddels is overgegaan op belaste activiteiten en aangifte omzetbelasting doet in het tijdvak waarin het quotum wordt overgedragen.

Enkele accountantskantoren, beoordelen op dit moment of voor de btw op het verleasen of het verkopen van melkquotum een juridische procedure moet worden opgestart. Een argument daarvoor is, dat het verleasen van melkquotum als een dienst kan worden aangemerkt, zoals bedoeld in de landbouwregeling.

 
Printer vriendelijke pagina