Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Een onvolledig bedrijfsregister leidt tot een korting of uitsluiting van de slachtpremie
Datum: 08-07-2008
Categorie:
 
De runderen op het bedrijf zijn opgenomen in het bedrijfsregister. Dit bedrijfsregister correct en actueel zijn bijgehouden. Het bedrijfsregister moet altijd ter inzage aanwezig zijn op uw bedrijf. Een digitaal bijgehouden bedrijfsregister moet u op momen
 
Volledig verhaal

De runderen op het bedrijf zijn opgenomen in het bedrijfsregister. Dit bedrijfsregister moet correct en actueel zijn bijgehouden. Het bedrijfsregister moet altijd ter inzage aanwezig zijn op uw bedrijf. Een digitaal bijgehouden bedrijfsregister moet u op moment van controle kunnen printen. Afwijken van het bedrijfsregister houdt het risico van kortingen of uitsluitingen in. Ook de toeslagrechten kunnen hierdoor gekort worden. Een collega ervoer de harde realiteit toen hij bij de afvoer als bestemming de naam van zijn veehandelaar vermelde.

Het bedrijfsregister vermeldt voor elk rund:
1.    de identificatiecode (ID-code). Een werknummer alleen is niet voldoende;
2.    de geboortedatum;
3.    het geslacht (m/v);
4.    de haarkleur;
5.    de sterfdatum, als het rund op het bedrijf is gestorven;
6.    de aanvoerdatum;
7.    UBN of volledige naam, adres en woonplaats vorige houder (als het rund niet is geboren op het bedrijf);
8.    de afvoerdatum;
9.    UBN of volledige naam, adres en woonplaats nieuwe houder bij afvoer (niet de vervoerder).

De rundveehouder die zijn runderen verkoopt aan een veehandelaar, werd voor een jaar uitgesloten van de slachtpremie. Hij voldeed niet onder het punt 9 vermelde. Dienst Regelingen sloot hem voor eenjaar uit. Hij was het daar niet mee eens, ook omdat in een voorgaand jaar Dienst Regelingen deze werkwijze wel accepteerde.
De rechter vond dat Dienst Regelingen terecht de regelgeving handhaafde. Op het bedrijf moet een bedrijfsregister aanwezig zijn, die voldoet aan de voorwaarden.

 
Printer vriendelijke pagina