Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Tussenstand mestboekhouding 2008
Datum: 30-06-2008
Categorie:
 
Met een tussenstand kunt u vaststellen tot in hoeverre men op koers ligt als het gaat over het naleven van de wettelijke eisen vanuit de Meststoffenwet. Dit is meer dan alleen maar de gebruiksnormen.
 
Volledig verhaal

Met een tussenstand kunt u vaststellen tot in hoeverre men op koers ligt als het gaat over het naleven van de wettelijke eisen vanuit de Meststoffenwet. Dit is meer dan alleen maar de gebruiksnormen.

Gebruiksnormen
De belangrijkste reden om een tussenstand te maken is natuurlijk de naleving van de gebruiksnormen. Lukt het op basis van de bekende mestproductie tot nu toe en de gebruiksnormen om de wettelijke eisen na te leven. Deze berekening kan gemaakt worden voor bedrijven met staldieren, graasdieren of bedrijven die mestproductie berekenen op basis van de bedrijfsspecifieke excretie.
Het deel van de gebruiksnormen die dit jaar al benut zijn berekent u uit:
De beginvoorraad mest verhoogd met de mestproductie van eigen vee plus de aanvoer van mest minus de afvoer van mest en minus de eindvoorraad op het moment dat u de berekening maakt.

Op basis van het deel van de gebruiksnormen die u nog niet gebruikt hebt kunt u bepalen hoeveel dierlijke meststoffen u nog kunt aanwenden. Weiden is ook een vorm van aanwenden.

Wanneer u een tussenstand maakt, kunt u meteen de volgende vragen stellen:

  • Voldoet het bedrijf aan de derogatievoorwaarden?
  • Moet u nog dierlijke mest afzetten naar derden?
  • Hoeveel dierlijke mest mest kunt u nog op uw eigen bedrijf plaatsen?
  • Moet u uw melkvee eerder opstallen om de gebruiksnormen na te leven?
  • Kunt u dierlijke mest afzetten zonder te bemonsteren (bijvoorbeeld boer-boer transport of naar natuurterrein)?
  • Wat is de maximale hoeveelheid kunstmest die u mag gebruiken?
  • Wat is de minimale opslagcapaciteit van dierlijke mest?
  • Wat zijn de gevolgen van grondtransacties, bedrijfsoverdracht en andere wijzigingen in uw situatie?
  • Is uw administratie compleet en bij de tijd (bijvoorbeeld contracten, bemestingsplan, vervoersbewijzen)?

 

 
Printer vriendelijke pagina