Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Lager saldo bij onbeperkt weiden
Datum: 14-05-2008
Categorie:
 
Uit een onderzoek van het LEI naar zuivere melkveebedrijven blijkt dat bedrijven met uitsluitend stalvoedering een hoger saldo per koe halen dan andere beweidingssystemen en dat dit grotendeels veroorzaakt wordt door een hoge melkproductie.
 
Volledig verhaal

Uit een onderzoek van het LEI naar zuivere melkveebedrijven blijkt dat bedrijven met uitsluitend stalvoedering een hoger saldo per koe behalen dan andere beweidingssystemen en dat dit grotendeels veroorzaakt wordt door een hoge melkproductie.

 

Het hogere saldo wordt mogelijk vooral veroorzaakt door de bedrijfsomstandigheden en de managementvaardigheden van de veehouder. Het zijn grotere bedrijven met iets hogere diergezondheids- en voerkosten en een hoge melkproductie per hectare en per koe, die de hogere saldi realiseren. Deze bedrijven hebben relatief weinig opbrengsten uit verkopen van vee.

 

Veel melkveebedrijven met lager saldo per koe bij onbeperkt weiden

Onder de melkveebedrijven die onbeperkt weiden haalt 30% van de bedrijven een saldo per koe onder de € 2.000 en zijn er maar weinig bedrijven die boven de € 2.500 uitkomen. Bij de bedrijven die stalvoedering toepassen haalt geen enkel bedrijf een lager saldo dan € 2.000 per koe en haalt bijna de helft een hoger saldo dan € 2.500 per koe.

De bedrijven die beperkt weiden realiseren vooral een saldo tussen de € 2.000 tot € 2.500 per koe en zitten dicht bij het gemiddelde.

 
Management

Bedrijven met stalvoedering weten over het algemeen een hoger saldo per koe te halen. De oorzaak hiervoor is niet alleen dat er niet beweid wordt, maar ook andere bedrijfsomstandigheden en managementvaardigheden van de ondernemer kunnen leiden tot een hoger saldo. Dit wordt sterk bepaald door het type ondernemer op een vaak intensiever bedrijf. Het is niet zo dat alleen het beweidingsysteem zelf het hogere saldo per koe bepaalt.

 
Printer vriendelijke pagina