Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Geen overgangsregeling op verrijkte kooien voor legkippen na 17 april 2008
Datum: 21-04-2008
Categorie:
 
Door het verbod op verrijkte kooien per 2009 is er alleen een overgangsregeling mogelijk voor investeringsverplichtingen in verrijkte kooien van voor 18 april 2008. Investeren in een verrijkte kooi is na 17 april 2008 zinloos omdat alleen investeringen vo
 
Volledig verhaal

Door het verbod op verrijkte kooien per 2009 is er alleen een overgangsregeling mogelijk voor investeringsverplichtingen in verrijkte kooien van voor 18 april 2008. Investeren in een verrijkte kooi is na 17 april 2008 zinloos omdat alleen investeringen voor 18 april 2008 binnen een overgangsregeling voor afschrijving zullen vallen.

Kooihuisvesting van legkippen is in de toekomst alleen toegestaan in het zogenoemde kleinvolièresysteem dat invulling geeft aan het Duitse Kleingruppenhaltungsysteem. Het huisvestingssysteem komt tegemoet aan het natuurlijk gedrag van kippen. De regelgeving is in voorbereiding en wordt waarschijnlijk begin 2009 van kracht.

De regelgeving voorziet in een overgangsregime voor legkiphouders die op dit moment - dat wil zeggen voor 18 april 2008 - al beschikken over verrijkte kooien, of legkiphouders die voor 18 april 2008 onomkeerbare investeringsverplichtingen zijn aangegaan. Deze regeling geeft de gelegenheid tot een economisch verantwoorde afschrijving.

De onomkeerbare investeringsverplichtingen kan een pluimveehouder aantonen door middel van een verleende milieuvergunning, een aanvraag van een milieuvergunning in combinatie met een aanvraag van een bouwvergunning, of een melding in de zin van het Besluit landbouw milieubeheer in combinatie met een aangevraagde bouwvergunning. Daarbij geldt de eis dat de verrijkte kooi binnen twee jaar in gebruik moet zijn, dus uiterlijk 18 april 2010. Het overgangsregime geldt overigens voor verrijkte kooien en voor zogenoemde te verrijken kooien. Van dat laatste is sprake als de kooi zodanig is uitgevoerd dat na plaatsing van de inrichtingselementen zoals zitstok, strooiseloppervlak en legnest de kooi voldoet aan de voorschriften van de verrijkte kooi.

Het heeft voor andere legkiphouders geen zin meer om nu nog te gaan investeren in verrijkte kooien. Voor hen geldt het verbod straks onverkort.

 
Printer vriendelijke pagina