Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Uitstellen bedrijfsopvolging tot 2006 gunstiger
Datum: 13-10-2005
Categorie:
 
Uit de miljoenennota blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de regelgeving omtrent bedrijfsopvolging fiscaal nog meer te faciliëren.
 
Volledig verhaal
Uit de miljoenennota blijkt dat het Ministerie van Economische Zaken de regelgeving omtrent bedrijfsopvolging fiscaal nog meer te faciliŽren. Zo is de bedrijfsopvolgingsfaciliteit uit de inkomstenbelasting aanzienlijk verruimd. Hetzelfde geldt voor de vrijstelling in de successiewet voor de schenking of vererving van ondernemingsvermogen.

Naast bovengenoemde verruimingen wordt in het Belastingplan 2006 nog een verruiming voorgesteld. Het voorstel is om geen overdrachtsbelasting meer te heffen bij de overgang van goederen die behoren tot de onderneming van de overdrager in het kader van de bedrijfsopvolging aan een (half-/pleeg-) broer of zus, of diens echtgenoot.

Advies: Bent u van plan uw onderneming over te dragen aan een (half-/pleeg-) broer of zus (of diens echtgenoot), wacht dan in ieder geval tot 2006. Dan komt naar alle verwachting de overdrachtsbelasting te vervallen over de verkrijgingen van in Nederland gelegen onroerende zaken of van rechten waaraan deze zijn onderworpen (o.a. pachtrecht). Neem voor meer informatie contact op met uw accountant.
 
Printer vriendelijke pagina