Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Eenmalig groenbemester vooral effect op volgteelt
Datum: 31-05-2007
Categorie:
 
Een eenmalig teelt van een groenbemester heeft geen meetbare verbetering van de bodemstructuur. Dit blijkt uit proeven van Alterra en PPO. De teelt van een groenbemester zorgde wel voor een gunstig effect op de groei en opbrengst van de volgteelt. De pr
 
Volledig verhaal

Een eenmalig teelt van een groenbemester heeft geen meetbare verbetering van de bodemstructuur. Dit blijkt uit proeven van Alterra en PPO. De teelt van een groenbemester zorgde wel voor een gunstig effect op de groei en opbrengst van de volgteelt.

De proeven werden uitgevoerde op proefvelden met een matige tot slechte bodemstructuur, waarbij de bovenste ondergrond was verdicht. Vooral de luchtvoorziening was op de proefvelden een zwak punt.

In Lelystad werden in 2005 op de proefvelden bladrammenas en Engels raaigras gezaaid. In de Kollummerwaard werd alleen bladrammenas gezaaid. Ook werden er op beide proeflocaties enkele velden niet ingezaaid met een groenbemester. In het voorjaar van 2006 werden de gewassen zomergerst en suikerbieten gezaaid. Zowel in Lelystad als in de Kollumerwaard was er sprake van een meeropbrengst bij de teelt van zomergerst na bladrammenas. Bij suikerbieten na de groenbemester bladrammenas was alleen in Lelystad sprake van een meeropbrengst. Bij gebruik van Engels raaigras als groenbemester werd geen meeropbrengst geconstateerd..

Er werd bij gebruik van groenbemesters geen effect op de bodemstructuur geconstateerd.

 

 
Printer vriendelijke pagina