Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Een boete voor overtreding gebruiksnormen
Datum: 14-03-2007
Categorie:
 
Na afronding van het jaar 2006 blijken niet alle landbouwers binnen de gebruiksnormen gebleven. Welke gevolgen kan dit hebben?
 
Volledig verhaal

Handhavingsmarge van 5%

Voor het jaar 2006 geldt een handhavingsmarge van 5%. Dit houdt in, dat een overtreding van maximaal 5% van de gebruiksnormen niet zal worden beboet. Deze handhavingsmarge wordt toegepast op alle gebruiksnormen, dus zowel voor stikstof als fosfaat. Deze handhavingsmarge zal waarschijnlijk is in 2007 van toepassing zal zijn.

 

Controle

Dienst Regelingen controleert op basis van de bij haar beschikbare informatie (Identificatie & Registratie, formulier ‘Aanvullende gegevens’, Gecombineerde opgave, mestbonnen, etc.). Op grond hiervan kan zij besluiten om nog extra gegevens bij u op te vragen of om de AID langs te sturen. U moet dan met behulp van uw mestboekhouding (bij de AID-beambte) aantonen dat u zich aan de wet heeft gehouden. Deze controle zal ook steekproefsgewijs plaatsvinden.

 

Levert dit nu wel of geen boete op?

Als u hard kunt maken dat een overtreding van de gebruiksnormen niet aan uzelf te wijten is, hoeft er geen boete te volgen. Dit heet de zogenaamde ‘vrije bewijsleer’. U moet zelf kunnen aantonen dat u er alles aan heeft gedaan om aan de gebruiksnormen te voldoen. Dit moet overtuigend blijken uit uw mestboekhouding. Het is dus van belang dat uw mestboekhouding volledig en duidelijk is.

 

Voorbeeld

Stel u heeft een grondloos bedrijf met vleeskalveren en u heeft alle geproduceerde mest afgevoerd en ook uw begin- en eindvoorraden correct bijgehouden. Uit uw eigen volledig sluitende administratie (bijvoorbeeld op basis van fosfaat) kunt u dit ook hard maken. Toch heeft u te weinig stikstof afgevoerd (dit zou bijvoorbeeld het gevolg kunnen zijn van een onjuiste stikstofcorrectie). Dienst Regelingen zal dan moeten besluiten u in geen boete op te leggen, omdat de overtreding het gevolg is van foutieve normen en/of forfaits.

 
Printer vriendelijke pagina