Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Meer erfpacht in gestapelde financiering
Datum: 13-08-2015
Categorie:
 
Steeds meer landbouwers maken voor de financiering van hun bedrijf vaker en voor grotere oppervlaktes gebruik van één van de erfpachtvormen.
 
Volledig verhaal

Steeds meer landbouwers maken voor de financiering van hun bedrijf vaker en voor grotere oppervlaktes gebruik van één van de erfpachtvormen. ASR bijvoorbeeld kocht in het eerste halfjaar van 2015 1846 hectare landbouwgrond aan om die vervolgens uit te geven in langjarige reguliere pacht en/of erfpacht; in dezelfde periode in 2014 was dat 717 hectare. Het aantal aanvragen steeg van 85 in het eerste halfjaar van 2014 naar 112 in het eerste halfjaar van 2015. De gemiddelde grondoppervlakte per transactie verdubbelde bijna van 8,4 hectare in 2014 naar 16,5 hectare in dit jaar. Het aantal grondfinancieringen op basis van pacht en erfpacht neemt toe, omdat banken op dit moment nog terughoudend zijn met het verstrekken van krediet.
Daar waar de jaarlijkse lasten van een financiering via bank langzaam dalen omdat geen rente meer betaald wordt over het afgeloste deel van de lening, stijgen de jaarlijkse lasten van erfpacht juist, na eerst op een lager niveau te zijn gestart door de indexering van de erfpachtcanon. De financiering via erfpacht als een onderdeel van het totale financieringsplan helpt om de jaarlijkse financieringslasten meer constant te houden en kan daarmee één van de hulpmiddelen zijn bij een succesvol financieringstraject. Door de combinatie van erfpacht en banklening slagen steeds vaker ondernemers erin hun plannen te realiseren.

 
Printer vriendelijke pagina