Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Afschrijving productie- en ammoniakrechten weer toegestaan
Datum: 28-05-2015
Categorie:
 
Afschrijving weer mogelijk, omdat deze rechten (op termijn) komen te vervallen.
 
Volledig verhaal

Jaarlijks worden Landelijke Landbouwnormen vastgesteld met daarin normen voor de vaststelling van de winst in verband met agrarische activiteiten (o.a. waarderings- en afschrijvingsregels). Deze vaststelling gebeurt in overleg tussen de Belastingdienst en het agrarisch bedrijfsleven. Dit jaar bereikten deze partijen geen overeenstemming over de afschrijving van varkens-, pluimvee- en ammoniakrechten, waarna de Belastingdienst eenzijdig besloot afschrijving niet langer toe te staan. De Belastingdienst stelde namelijk dat er voor deze rechten geen wettelijke einddatum gold en afschrijven daardoor niet mogelijk was.

Na Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën echter besloten om afschrijving over deze rechten wel weer toe te staan.

Varkens- en pluimveerechten
Uit een nadere analyse va het Ministerie van Economische Zaken zou volgen dat het zo goed als zeker is dat de varkens- en pluimveerechten zullen worden afgeschaft en dus een beperkte levensduur hebben. Volgens het ministerie blijven de rechten tot 31 december 2017 bestaan. Jaarlijks mag er maximaal 20% van de aanschafwaarde worden afgeschreven. De resterende boekwaarde mag in het laatste jaar geheel ten laste van de winst worden gebracht.

Ammoniakrechten
De ammoniakrechten komen te vervallen op de ingangsdatum van de Programmatische Aanpak Stikstof. Deze ingangsdatum is onlangs op 1 juli 2015 vastgesteld. Daarom is het toegestaan om in 2015 de resterende boekwaarden van de ammoniakrechten in het geheel ten laste van de winst te brengen. Ook in 2014 mag er worden afgeschreven. Deze afschrijving is gemaximeerd op 20% van de aanschafwaarde.

 
Printer vriendelijke pagina