Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Korting bedrijfstoeslag bij niet opgeven grond
Datum: 20-05-2015
Categorie:
 
Niet opgegeven grond in Gecombineerde opgave kan leiden tot een korting op de gehele bedrijfstoeslag.
 
Volledig verhaal

Een landbouwer is verplicht de volledige oppervlakte landbouwgrond die bij het bedrijf in gebruik is op te geven in de Gecombineerde opgave. Indien niet de volledige oppervlakte wordt opgegeven, en dit wordt geconstateerd door de RVO, vindt een korting plaats op het totale bedrag van de rechtstreekse betalingen in dit jaar.

De korting wordt berekend op basis van het verschil tussen enerzijds de totale aangegeven oppervlakte en anderzijds de som van de aangegeven oppervlakte en de totale oppervlakte van de niet-aangegeven percelen.

De korting bedraagt:
- 1%, als het verschil groter is dan 3% en kleiner dan of gelijk aan 10%;
- 2%, als het verschil groter is dan 10% en kleiner dan of gelijk aan 20%;
- 3%, als het verschil groter is dan 20%.

Het niet opgeven van grond wordt wel eens overwogen om te voorkomen dat op dit perceel betalingsrechten worden vastgesteld en daardoor hierop ook een deel van de overgangsbetaling komt te rusten. Vaak is dit echter niet aantrekkelijk, omdat de grond dan ook niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte. Ook kan er een boete opgelegd worden voor het foutief indienen van een Gecombineerde opgave.

 
Printer vriendelijke pagina