Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Nog geen vanggewas gezaaid?
Datum: 23-10-2014
Categorie:
 
 
Volledig verhaal

Direct aansluitend op de teelt van maïs op zand- en lössgrond moet een vanggewas geteeld worden, om onnodige verliezen van stikstof tegen te gaan en een randvoorwaardenkorting en boete te voorkomen. Op dit moment is vrijwel alle maïs geoogst, maar het vanggewas is nog niet overal gezaaid.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven oordeelde onlangs dat een periode van 14 dagen tussen de maisoogst en het zaaien van het vanggewas niet direct aansluitend was. De daarop volgende randvoorwaardenkorting was daarom terecht opgelegd.

Als het vanggewas niet wordt gezaaid ten gevolge van overmacht, moet dit binnen tien dagen, nadat deze bekend is bij de ondernemer, gemeld worden bij RVO. Alleen bij tijdige melding is een beroep op overmacht mogelijk.

Overmacht is een onvoorziene, buiten de schuld van ondernemer ontstane situatie, die hem belet te voldoen aan de voorwaarden. Een loonwerker die eerst de sloten nog moet schonen, is geen onvoorziene situatie en daarom geen situatie van overmacht om het inzaaien van een vanggewas uit te stellen.

 
Printer vriendelijke pagina