Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Grondmonsters voor derogatie alleen door erkend laboratorium
Datum: 04-12-2005
Categorie:
 
Bedrijven die derogatie aanvragen moeten alle grond eens in de vier jaar laten bemonsteren
 
Volledig verhaal

Bedrijven die derogatie aanvragen moeten alle grond eens in de vier jaar laten bemonsteren. De monsters moeten vanaf 1 december 2005 worden genomen en geanalyseerd door een geaccrediteerd laboratorium. Monsters van voor 1 december 2005, onderzocht door een erkend laboratorium, mogen nog wel worden gebruikt.
Vanaf 1 december 2005 moeten grondmonsters die worden gebruikt voor de derogatie worden genomen door een erkend laboratorium. De aanvrager moet ten minste eens in de vier jaar de grond laten bemonsteren en analyseren op de fosfaattoestand en het stikstofleverend vermogen. Als de aanvrager in 2006 gebruik maakt van derogatie mag een analyserapport uit 2002 gebruikt worden.
Om niet alle bestaande rapporten onbruikbaar te maken wordt een uitzondering gemaakt voor monsters die voor 1 december 2005 zijn genomen. Hierbij maakt het niet uit wie de monsters heeft genomen. De analyse moet wel zijn verricht door een erkend laboratorium. Dit betekent dat monsters die met ingang van 1 december niet volgens de nieuwe voorwaarden worden genomen, dus bijvoorbeeld als de veehouder zelf bemonstert, niet meer geldig zijn voor derogatie.

 

 

 
Printer vriendelijke pagina