Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Verduidelijking vrijstelling regionale mestafzet
Datum: 25-02-2014
Categorie:
 
Overgedragen dierlijke meststoffen moeten direct en zonder tussenopslag worden aangewend op landbouwgrond.
 
Volledig verhaal

In het stelsel van verplichte mestverwerking is een uitzondering op de mestverwerkingplicht opgenomen voor bedrijven die het gehele mestoverschot afzetten in de regio. In de wetgeving is onlangs met terugwerkende kracht tot 1 januari 2014 de uitdrukkelijke voorwaarde opgenomen dat de mest direct en zonder tussenopslag moet worden aangewend op de landbouwgrond van de afnemer. Hiermee wordt voorkomen dat de mest in een opslag terecht komt en vervolgens in de handel kan worden gebracht.

De volgende voorwaarden gelden voor de vrijstelling:

  • Het bedrijf dat de mest afneemt ligt hemelsbreed maximaal 20 kilometer vanaf de productielocatie.
  • De afnemer wendt de overgedragen dierlijke meststoffen direct en zonder tussenopslag aan op zijn landbouwgrond. Het gehele bedrijfsoverschot wordt via deze vrijstelling afgevoerd. Er mogen meerdere afnemers zijn, mits deze elk aan de voorwaarden voldoen.
  • Het bedrijfsoverschot is in het betreffende kalenderjaar maximaal 25% van de totale mestproductie.
  • Er wordt vooraf een schriftelijke overeenkomst afgesloten met de afnemer. Deze overeenkomst moet bewaard worden in de administratie en hoeft niet naar de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland te worden gezonden.
  • Op het vervoersbewijs dierlijke meststoffen moet de opmerkingscode 71 ingevuld worden.

Deze vrijstelling kan gecombineerd worden met de zogenaamde boer-boer-regeling, waarbij de mest zonder wegen en bemonsteren kan worden afgevoerd. Ook bij deze regeling moet de mestproducent minimaal 75% van de fosfaatproductie op het eigen bedrijf kunnen plaatsen. De afstand tussen de productielocatie en de losplaats mag dan echter hemelsbreed niet meer dan 10 kilometer zijn.
 

 
Printer vriendelijke pagina