Overzicht  |  Zoeken  |  Archief


Agro-Attent

Leermakers
Vrijthof 25
5081 CB Hilvarenbeek
(013) 505 29 71
info@leermakersacc.nl

           
Overzicht
Archief
Aanmelden op mailing

Zoektekst
Categorie

Titel: Wijziging regelgeving toediening antibiotica per 1 maart 2014
Datum: 29-08-2013
Categorie:
 
In beginsel mag antibiotica vanaf 1 maart 2014 alleen nog door de dierenarts worden toegediend. Onder strikte voorwaarden wordt toediening door de veehouder toegestaan.
 
Volledig verhaal

Het kabinet heeft besloten om aanvullende maatregelen te nemen om het gebruik van antibiotica in de veehouderij verder te verlagen.

Vanaf 1 maart 2014 mogen in beginsel alleen dierenartsen nog antibiotica toedienen. Deze middelen mogen dus niet meer op bedrijven aanwezig zijn. Slechts onder strikte voorwaarden mogen houders van dieren nog zelf antibiotica toepassen. Hierbij worden twee categorieën veehouders onderscheiden. De eerste categorie betreft houders van meer dan 5 varkens, melkveerunderen en vleeskalveren en meer dan 250 vleeskuikens. De tweede categorie betreft houders van andere dieren of houders van minder dieren dan hiervoor genoemd.

De eerste categorie mag zelf antibiotica toedienen en afgeleverd krijgen door de dierenarts onder strenge voorwaarden. Deze voorwaarden zijn onder meer: het afsluiten van een overeenkomst tussen dierhouder en dierenarts (per diersoort één overeenkomst), regelmatig bedrijfsbezoek door de dierenarts (frequentie afhankelijk van diersoort) en het bijhouden van een bedrijfsdossier. Zodra één van de voorwaarden niet wordt nageleefd, kan geen gebruik meer gemaakt worden van de uitzondering. Gevolg is dat de dierenarts alle antibiotica weer zelf zal moeten toedienen en de dierhouder geen antibiotica meer in voorraad mag hebben.

De tweede categorie mag zelf antibiotica toedienen, indien gehandeld wordt conform het behandeladvies van de dierenarts. Dit is het advies dat een dierenarts geeft wanneer hij een middel voorschrijft of aflevert.

 
Printer vriendelijke pagina